Hải Phòng: Tìm giải pháp bảo vệ nguồn nước các sông Đa Độ, Rế, Giá

Sông Rế, Đa Độ và sông Giá là nguồn cung cấp nước ngọt chủ yếu phục vụ sinh hoạt và phát triển KT – XH của thành phố Hải Phòng. Song hiện nay, mức độ ô nhiễm ở 3 sông này gia tăng nghiêm trọng. Tình trạng xả thải, lấn chiếm lòng sông, vi phạm hành lang bảo vệ sông chưa được chấn chỉnh. Để khắc phục tình trạng này, bảo đảm nhu cầu sản xuất nước  phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo Sở TN&MT Hải Phòng xây dựng đề án bảo vệ nguồn nước các dòng sông này. Đề án tập trung xác định giải pháp bảo vệ nguồn nước; phấn đấu đến năm 2015 không phát sinh ô nhiễm mới, tiến tới đạt chuẩn môi trường nước vào năm 2020. Đến nay, Sở hoàn thành xây dựng dự thảo đề án, tuy nhiên, một số nội dung cần tiếp tục chỉnh sửa, xác định giải pháp phù hợp từng giai đoạn.

(Theo Monre.gov.vn)