Hải Phòng: Tăng cường quản lý Nhà nước và trách nhiệm cộng đồng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Sáng 23-2, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo; đồng thời tập trung góp ý từng chương, điều, khoản cho phù hợp với tình hình thực tế như: đối tượng, phạm vi điều chỉnh; chính sách Nhà nước về tài nguyên nước; quy hoạch tài nguyên nước, thẩm quyền quy hoạch, thời gian tổ chức quy hoạch; giải pháp phòng chống suy thoái, cạn kiệt; thẩm quyền, trách nhiệm bảo vệ nguồn tài nguyên nước riêng của Việt Nam, quan hệ quốc tế về tài nguyên nước; thanh tra, giải quyết tranh chấp tài nguyên nước; phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền cơ quan quản lý, khai thác và thẩm định, cấp phép khai thác…

Việc sửa đổi, bổ sung và tiến tới ban hành Luật Tài nguyên nước mới sẽ góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong bảo vệ khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)