Hà Nội: Xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các trạm xử lý nước thải theo hình thức Hợp tác công-tư (PPP)

Sáng 20/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản làm việc giữa UBND thành phố Hà Nội và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) chuẩn bị cho Dự án nghiên cứu   việc vận hành và bảo dưỡng   đối với các trạm Xử lý nước thải Bảy Mẫu và Yên Sở (Thanh Trì-Hà Nội)   theo hình thức Hợp tác công-tư (PPP)…
          Nghiên cứu lần này là kế tiếp của “Nghiên cứu hỗ trợ nâng cao công tác Vận hành &Bảo dưỡng các công trình xử lý nước thải tại Hà Nội năm 2010” (Nghiên cứu 2010) dựa trên sự đồng thuận của UBND Thành phố Hà Nội và JICA. Nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát tại các trạm xử lý nước thải trên địa bàn thành phố hiện có (Kim Liên, Trúc Bạch và Bắc Thăng Long-Vân Trì)   và đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện hơn công tác vận hành và bảo dưỡng cho đơn vị đối tác là Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội (HSDC) . Do vậy một trong những nhiệm vụ chính của nghiên cứu lần này là thảo luận về kế hoạch hành động cụ thể với phía HSDC để nâng cao công tác vận hành và bảo dưỡng. Dựa trên những kết quả đã thảo luận với các cơ quan hữu quan của chính quyền thành phố Hà Nội, nghiên cứu năm 2010 đã giải thích về những ưu điểm của việc áp dụng mô hình PPP trong công tác vận hành và bảo dưỡng tại các công trình xử lý nước thải hiện có và áp dụng đối với công tác xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các trạm xử lý nước thải đang trong kế hoạch. UBND TP.Hà Nội đã chấp nhận những kết quả nghiên cứu đó như một tài liệu tham khảo và để tiếp tục thực hiện nghiên cứu cho việc áp dụng mô hình PPP trong công tác vận hành và bảo dưỡng các trạm xử lý nước thải Yên Sở đang xây dựng và Bảy Mẫu đang trong giai đoạn đấu thầu.   
          Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường nước ở Hà Nội đã ở mức độ rất trầm trọng; nguyên nhân là do sự phát triển công nghiệp và dân cư tập trung tại các khu đô thị làm tăng lượng nước thải, trong khi hệ thống thoát nước thiếu và quá tải. Ô nhiễm nguồn nước xảy ra do nước thải chưa qua xử lý và rác thải thu gom xả thẳng vào các sông. Trước thực trạng đó, Chính phủ Nhật Bản đã cung cấp khoản vay cho “Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội” để phát triển hệ thống thoát nước. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội đang vận hành nhà máy này. Trong thời gian tới sẽ có thêm 4 trạm xử lý nước thải nữa sẽ đi vào hoạt động gồm các trạm xử lý nước thải Bảy Mẫu, Yên Xá, Phú Đô và Yên Sở; do đó chi phí vận hành và bảo dưỡng sẽ tăng lên khoảng 1,4 đến 2 lần dự toán ngân sách. Vì vậy, việc huy động nguồn vốn tư nhân của các dự án PPP về hạ tầng kỹ thuật sẽ nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng mới và bảo dưỡng các trạm xử lý nước thải. Dự án xử lý nước thải tại trạm Yên Sở và Bảy Mẫu khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đáng kể cho công tác xử lý bùn thải và quản lý dự án xử lý nước thải tại Việt Nam, mở ra hướng quản lý bền vững cho thoát nước Hà Nội.   
(Theo Monre.gov.vn)