Hà Nội: Tăng cường bảo vệ nguồn nước cho vụ Đông Xuân

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT- UBND về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2012 – 2013 trên địa bàn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan phải thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nguồn nước và tình hình thực tiễn để xây dựng, hoàn chỉnh phương án chống hạn mùa vụ Đông Xuân 2012 – 2013 trên địa bàn, đơn vị mình quản lý; chủ động chứa nước sớm ở các sông, suối, hồ chứa, ao, đầm, vùng trũng và các công trình thủy lợi; quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm nước, đặc biệt là lượng nước trữ ở các hồ chứa (hồ Đồng Mô – Ngải Sơn, hồ Suối Hai, hồ Đồng Sương, hồ Văn Sơn, hồ Miễu, hồ Quan Sơn, hồ Đồng Đò…); thường xuyên kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn nước các hồ chứa để đảm bảo cung cấp nước suốt vụ Xuân năm 2013, chú trọng cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, vật nuôi, công nghiệp và dịch vụ.

Chủ động vận hành các công trình lấy nước tưới ven sông Đà, sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đuống… nhằm khai thác triệt để nguồn nước sông Hồng khi các hồ thủy điện xả nước để phục vụ sản xuất vụ Xuân và bổ sung nguồn nước vào sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ; đồng thời bơm trữ nước vào các kênh tiêu, ao, hồ, đầm, sông cụt vùng trũng tạo nguồn nước cho các máy bơm dã chiến hoạt động chống hạn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, đặc biệt là các hạng mục công trình chống hạn. Tổ chức nạo vét các cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối, hệ thống kênh mương và thủy lợi nội đồng; sửa chữa các cống lấy nước, trạm bơm tưới, phải điều tiết, không để rò rỉ, thất thoát nước, đảm bảo đủ điều kiện đưa nước thông suốt từ đầu mối đến mặt ruộng; chuẩn bị các phương tiện, công cụ bơm tát dã chiến thủ công để hỗ trợ khi cần thiết.

Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2013 hợp lý, bố trí diện tích và cơ cấu, thời vụ gieo trồng phù hợp với năng lực nguồn nuớc hiện tại. Đối với những diện tích trồng lúa không đảm bảo đủ nước tưới suốt vụ, chỉ đạo chuyển sang cây trồng cạn sử dụng ít nuớc.

(Theo Monre.gov.vn)