Hà Nội: Rà soát về chất lượng nước ngầm

UBND TP. Hà Nội vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát về chất lượng nước ngầm tại giếng khai thác của các trạm cấp nước thuộc các khu đô thị, khu nhà ở chung cư, khu tái định cư trên địa bàn TP. Hà Nội; kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác không có Giấy phép hoặc sai giấy phép quy định.

UBND TP. Hà Nội cũng chấp thuận về chủ trương để Công ty Nước sạch Hà Nội thực hiện việc cung cấp nước sạch từ nguồn nước tập trung của thành phố đối với khu tái định cư thuộc tổ 22 thị trấn Cầu Diễn.

(Theo Monre.gov.vn)