Hà Nội: Phòng chống lụt bão năm 2011 – Kiểm tra, đánh giá các tuyến đê kè xong trước ngày 31/5

Đó là yêu cầu của UBND TP. Hà Nội gửi các quận, huyện, thị xã, các Sở, ban, ngành về việc chuẩn bị triển khai công tác phòng, chống lụt bão năm 2011.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã cần đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai năm 2010, đồng thời kiện toàn tổ chức chỉ huy phòng, chống lụt, bão, úng, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, đảm bảo đời sống cho nhân dân; cần rà soát, đánh giá chất lượng các công trình phòng, chống lụt bão trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt bão cụ thể, chi tiết sát với thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” khi thiên tai, lũ, bão, úng xảy ra.

Theo yêu cầu của UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần kiểm tra, rà soát đánh giá chất lượng các tuyến đê, kè, hồ đập, các công trình phòng, chống lụt, bão, úng bị hư hỏng, tăng cường duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị xong trước ngày 31.5.2011. Sở này cũng phải tham mưu đề xuất UBND TP và phối hợp với Sở Xây dựng, Cty Thoát nước Hà Nội và các sở, ngành liên quan xây dựng phương án chống úng ngập nội, ngoại thành với những tình huống, giải pháp thực hiện cụ thể.

Đối với Sở Giao thông – Vận tải, đơn vị này sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng phương án phòng, chống ùn tắc, đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ, có giải pháp xử lý cụ thể khi tình huống mưa, lũ, úng ngập gây chia cắt, gián đoạn trên các trục giao thông chính trong thời gian dài.

Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án huy động lực lượng quân đội sẵn sàng tham gia phòng, chống lụt trên địa bàn TP.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Công Thương, các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng phương án cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân trong mùa mưa bão năm 2011. Và các Sở, ban, ngành TP theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai năm 2010, kiện toàn tổ chức chỉ huy phòng, chống lụt bão của cơ quan, chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt, bão năm 2011 đảm bảo cụ thể, sát thực tế, triển khai nhanh, sẵn sàng chi viện, hỗ trợ kịp thời cho các địa phương khi thiên tai, lũ, bão, úng xảy ra.

 

 

 

 

 

(Theo Monre.gov.vn)