Hà Nội: Huy động thêm nguồn cung đảm bảo cấp nước sạch cho người dân trong mùa hè

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kinh doanh Nước sạch Hà Nội Nguyễn Trí Khoa cho biết: Trước nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân Thủ đô tăng cao trong mùa hè, công ty Kinh doanh Nước  sạch Hà Nội đã đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển nguồn nước, tăng sản lượng nước sản xuất của toàn Công ty từ 614.000m3/ngày đêm lên 634.000m3/ngày đêm, đồng thời mua thêm 38.000 m3/ngày đêm của nhà máy nước sạch sông Đà và khu công nghiệp Quang Minh đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước sạch của người  dân nội thành và một số khu vực ngoại thành.
Ông Khoa khẳng định: Với khả năng năng lực sản xuất và phát triển mạng lưới cấp nước trong thời gian qua, Công ty đã hoàn toàn chủ động và đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trên địa bàn do Công ty quản lý. 
Trong năm 2012, công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án phát triển nguồn nước bao gồm khoan bổ sung 7 giếng tại nhà máy nước Nam Dư; 3 giếng tại nhà máy nước Gia Lâm; 1 giếng tại nhà máy nước Yên Phụ; kết hợp với việc tập trung chống thất thoát thất thu tăng thêm nguồn cung cho mạng lưới. Đồng thời triển khai xây dựng hạ tầng cấp nước cho khu vực thị trấn Yên Viên, tiếp nhận Trạm cấp nước Nguyên Khê công suất 10.000 m3/ngày đêm để cấp nước cho khu vực huyện Đông anh; tiếp nhận nước của khu công nghiệp Quang Minh 3.000 m3/ngày đêm để cấp nước cho khu vực huyện Mê Linh và tiếp nhận sử dụng nguồn nước Sông đà từ 10.000 – 35.000 m3/ngày đêm cấp cho khu vực huyện Từ Liêm và quận Đống Đa.
Bên cạnh việc phát triển nguồn cung, công ty cũng tập trung phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước các huyện Gia Lâm, Đông Anh và Sóc Sơn, Thanh Trì và Từ Liêm cũng như các huyện phía Tây – Tây Nam thành phố, thực hiện mục tiêu tiếp tục mở rộng phạm vi cấp nước, phát triển khách hàng, tăng doanh thu nhằm sớm thu hồi vốn, tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống các huyện ngoại thành.
Các dự án về mạng được triển khai và hoàn thành trong năm 2012 sẽ giải quyết cấp nước cho trên 46.541 hộ dân, với tổng số trên 209.435 dân được cấp nước thuộc các huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn… Các khu vực khó khăn về nước trong năm 2011 trên địa bàn thuộc các quận nội thành sẽ được giải quyết triệt để. Trong năm 2012 công ty tập trung giải quyết các diểm khó khăn về nước các khu vực thuộc các huyện ngoại thành.
 

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)