Hà Nội: Duyệt phương án bảo đảm an toàn cho 5 hồ chứa nước

5 hồ chứa nước: Đồng Mô – Ngải Sơn (thị xã Sơn Tây), Quan Sơn (huyện Mỹ Đức), Văn Sơn, Đồng Sương (huyện Chương Mỹ) và Suối Hai (huyện Ba Vì) đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt phương án bảo đảm an toàn.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích và Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi sông Đáy chịu trách nhiệm về các nội dung trình, tiếp thu ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng phương án chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm an toàn hồ chứa. Đồng thời, phối hợp với chính quyền các địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức và các đơn vị có liên quan hiệp đồng, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, có thể gây mất an toàn hồ, đập, việc cứu hộ phải được triển khai khẩn cấp với nỗ lực và ưu tiên cao nhất để giữ an toàn công trình, giảm thiểu thiệt hại.  


 

 

(Theo Monre.gov.vn)