Hà Nội điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể thoát nước

tt563Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hà Nội (phần quy hoạch xử lý nước thải) đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, nhằm phân tích đánh giá tình hình thực hiện triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại trong các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt có liên quan như: Quy hoạch tổng thể thoát nước Hà Nội (QHTN 1995); Điều chỉnh quy hoạch thủ đô Hà Nội đến năm 2020; Quy hoạch chi tiết các quận, huyện: Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, Từ Liêm, Thanh Trì để đề xuất những nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải phù hợp nhất cho khu vực nghiên cứu.

         Trong đó, khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thoát nước lưu vực S2, S3 có tổng diện tích khoảng 7.395ha, trong đó lưu vực S2 khoảng 4.874ha và lưu vực S3 khoảng 2.485ha. Cụ thể, lưu vực S2 thoát nước và xử lý nước thải cho các quận: Ba Đình, Đống Đa, một phần quận Thanh Xuân, Hoàng Mai và Hà Đông, huyện Thanh Trì, huyện Từ Liêm được điều chỉnh, mở rộng về phía Nam và phía Tây Nam so với Quy hoạch tổng thể năm 1998. Lưu vực S3 theo quy hoạch chi tiết quận Cầu Giấy, Thanh Xuân tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chung huyện Từ Liêm tỷ lệ 1/5000, diện tích lưu vực S3 được vi chỉnh phù hợp với diện tích nghiên cứu ở tỷ lệ 1/2000, 1/5000 với sai số nhỏ. Diện tích nghiên cứu lưu vực S3 được điều chỉnh giảm 102 ha so với quy hoạch tổng thể 1998.

        Quy hoạch cũng điều chỉnh một số nội dung khác như quy mô dân số; quy mô công suất; tiêu chuẩn thải thiết kế của Nhà máy xử lý nước thải; công nghệ xử lý nước thải…

 

 

(Theo Monre.gov.vn)