Hà Nội: Bảo đảm khai thác, sử dụng và bảo vệ hiệu quả tài nguyên nước

Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, theo quy hoạch phát triển thủy lợi của Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, mục tiêu lớn nhất là bảo đảm khai thác, sử dụng và bảo vệ hiệu quả tài nguyên nước nhằm phục vụ phát triển KT – XH, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020 bảo đảm cấp nước cơ bản cho trên 110.000 ha sản xuất nông nghiệp; tiêu thoát nước cho 212.889 ha, bằng 100% diện tích khu vực sản xuất nông nghiệp và dân cư nông thôn với lượng mưa từ 170 – 210 mm trong một ngày, 250 – 300 mm trong 3 ngày và lượng mưa từ 290 – 360 mm trong 5 ngày; bảo đảm phối hợp với hệ thống thoát nước đô thị để tiêu thoát nước khu vực đô thị.

Được biết hiện nay tại Hà Nội có 4 công trình thuộc dự án trọng điểm của thành phố là Dự án tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích (đang triển khai), Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, Cụm công trình đầu mối Liên Mạc (Từ Liêm) và Trạm bơm tiêu Đông Mỹ (Thanh Trì), cùng với 24 dự án chuyển tiếp sang năm 2013, gồm xây dựng mới trạm bơm, nạo vét kênh mương, xây dựng vai, đập, hồ chứa, kiên cố hóa kênh mương… dự kiến sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2013 – 2015. Trong giai đoạn này có nhiều công trình trọng điểm, có vai trò lớn trong sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống dân sinh như Trạm bơm Trung Hà, Trạm bơm Đan Hoài, Trạm bơm Đào Xá, Trạm bơm tưới tiêu Phú Yên… Trong năm 2013, thành phố sẽ dự kiến khởi công 47 dự án mới, trong đó có những dự án quy mô lớn như nạo vét, cải tạo sông Giàng (Gia Lâm); xây dựng Trạm bơm Văn Khê, Trạm bơm Phù Sa, nâng cấp Trạm bơm Đào Nguyên, Trạm bơm tiêu Yên Thái; cải tạo, nạo vét sông Tô Lịch…

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Xuân Việt cho biết, thành phố đang chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tập trung triển khai, khắc phục khó khăn về vốn, mặt bằng ở một số công trình, dự án chuyển tiếp để hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

(Theo Monre.gov.vn)