Hà Nội, Bắc Giang đầu tư xây dựng nhiều công trình cấp nước hợp vệ sinh khu vực nông thôn

 

* Hiện nay, khu vực nông thôn Hà Nội có 115 công trình cấp nước tập trung, 675.166 giếng khoan, 149.319 giếng đào và 234.194 lu, bể chứa nước mưa, nước suối. Số người được sử dụng nước hợp vệ sinh là 3,474 triệu người, đạt 84,75%, trong đó 1,342 triệu người được dùng nước sạch theo tiêu chuẩn Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt cho biết: Để đến năm 2015, Hà Nội sẽ có 90% dân số ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và tiến tới năm 2020, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, các Sở, ngành có liên quan của Hà Nội cần nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 cho sát với thực tế.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt nhấn mạnh: Hà Nội cần chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại cho công trình cấp nước tập trung và công trình cấp nước nhỏ lẻ gia đình…Việc hoàn thiện quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 có vai trò quan trọng, góp phần hình thành nếp sống văn minh, hạn chế sự chênh lệch về điều kiện sinh thái giữa thành thị với các vùng nông thôn. Không chỉ có vậy, còn khắc phục cơ bản về ô nhiễm môi trường, bảo vệ chất lượng các nguồn nước, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm do chất thải sinh hoạt và chăn nuôi gây ra nâng cao chất lượng sống của người dân Hà Nội nói chung và người dân sống ở nông thôn nói riêng.
 
* Năm 2012, tỉnh Bắc Giang dành kinh phí trên 21,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương để đầu tư xây dựng 11 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn, phấn đấu tăng tỷ lệ người dân ở vùng nông thôn trong tỉnh được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh lên 87,2% (năm 2011 tỷ lệ này là 84,58%).
Trong số này, 5 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và 6 công trình chuyển tiếp vẫn đang thi công. Như vậy, đến nay toàn tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng 75 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung với tổng công suất 10.490 m3/ngày đêm, đảm bảo cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho trên 81.100 người dân nông thôn ở các huyện Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Yên Thế. Để khắc phục những tồn tại, yếu kém, nâng cao hiệu quả đầu tư khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ người dân nông thôn trên địa bàn, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch năm 2012, nhất là đối với các công trình đã chậm tiến độ, những công trình sắp hết thời hạn thực hiện hợp đồng, những công trình giá trị khối lượng đạt thấp. Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, tồn tại để nhanh chóng tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã hoàn thành; khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng; tăng cường hơn nữa công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chất lượng và giám sát đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở vùng nông thôn.
Theo số liệu của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang, hiện toàn tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng 92 công trình cấp nước tập trung, với tổng công suất theo thiết kế là 17.175 m3/ngày đêm và đảm bảo cấp nước cho 138.065 người dân vùng nông thôn. Tuy nhiên, trong số này mới có 75 công trình đang hoạt động có hiệu quả, số còn lại vẫn còn đang thi công và có 4 công trình đang không hoạt động là công trình cấp nước tập trung thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam), công trình cấp nước tập trung thôn Trung Đồng, xã Vân Trung (huyện Việt Yên), công trình cấp nước tập trung thôn Khe Ang và thôn Nà Hin, xã Vân Sơn (huyện Sơn Động).
(Theo Monre.gov.vn)