Hà Nội: Huyện Chương Mỹ đầu tư trạm xử lý nước thải phù hợp

1386138574_nt004Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP. Hà Nội đã có buổi làm việc với UBND huyện Chương Mỹ về tình hình thực hiện hệ thống xử lý nước tải tập trung tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Hiện Chương Mỹ có 175/215 làng có nghề, 33 làng được công nhận làng nghề truyền thống để phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, đến năm 2011 tỷ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm 42% trong cơ cấu kinh tế; huyện đã quy hoạch và thực hiện 1 khu công nghiệp, 8 cụm công nghiệp làng nghề. Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ 8 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp phải tự xử lý nước thải phát sinh, sau đó chảy vào hệ thống thoát nước chung của cụm công nghiệp.

Theo UBND huyện, nguyên nhân là do các cụm công nghiệp trước đây là các điểm công nghiệp nhỏ, lẻ khi được phê duyệt quy hoạch chi tiết không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, thời điểm hình thành từ những năm 2003, 2004. Một số cụm công nghiệp được hình thành thời gian gần đây, trong quy hoạch chi tiết có hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa được đầu tư xây dựng do thiếu kinh phí. UBND huyện kiến nghị với TP Hà Nội triển khai đề án đầu tư xây dựng hệ thông xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn, hướng dẫn giải quyết công các xử lý nước thải tại một số cụm công nghiệp trên địa bàn huyện đang bị vướng mắc, hướng tới mục tiêu là tất cả các cụm công nghiệp đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Kết luận buổi giám sát, trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Nguyễn Văn Nam –  Trưởng đoàn giám sát đề nghị, UBND huyện cần đi vào cụ thể từng cụm công nghiệp, căn cứ vào nguồn xả thải của từng cụm để kết hợp với các sở ngành liên quan bổ sung quy hoạch, tập trung đầu tư trạm xử lý nước thải phù hợp với quy mô, tính chất từng cụm. Bên cạnh đó, đề nghị Trung tâm phát triển cụm công nghiệp của huyện cần khẩn trương nắm bắt công việc để tham mưu cho huyện, cho thành phố trong công tác môi trường, thu hút nhiều đầu tư hơn nữa, sao cho tương xứng với tiềm năng và định hướng phát triển khu công nghiệp của huyện Chương Mỹ.

(Theo monre.gov.vn)