Hà Giang: Cần xây hơn 290 hồ chứa nước

Tỉnh Hà Giang vừa xác định cần xây dựng thêm 293 hồ chứa nước sinh hoạt cho bà con các dân tộc 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc Hà Giang với tổng dung tích nước gần 939.000 m3 trong giai đoạn 2012 – 2020. Trong đó, giai đoạn 2012 – 2014 xây dựng 99 hồ, giai đoạn 2015 – 2020 xây dựng 194 hồ. Các hồ chứa nước được xây dựng giai đoạn tới sẽ phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm chi phí, chất lượng, mỹ thuật; hiệu quả sử dụng cao, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Vị trí xây dựng hồ phải được tham khảo ý kiến của nhân dân địa phương. Chính quyền địa phương phải có các biện pháp tuyên truyền trong nhân dân có ý thức giữ vệ sinh nguồn nước, có trách nhiệm bảo vệ hồ nước. Các huyện phải dành ngân sách hàng năm để duy tu, bảo dưỡng hồ chứa nước…

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)