Hà Giang: 61% số dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh

Đến thời điểm này, có khoảng 61% số dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang được dùng nước hợp vệ sinh, việc đưa nước sạch đến với người dân không chỉ góp phần tích cực cải thiện đời sống mà còn giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm và tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ. Tỉnh Hà Giang đề ra mục tiêu năm 2012 tăng thêm 2,4% số người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, đặc biệt là người dân ở các huyện vùng sâu, vùng xa, nơi vấn đề nước sạch đang trở nên hết sức cấp thiết.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang về Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch – Vệ sinh môi trường nông thôn: Trong năm 2011, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh (NSH – VSMTNT) đã tổ chức triển khai xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 17 công trình cấp nước, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho gần 13.000 người dân ở nông thôn. Ông Bùi Đình Đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm NSH – VSMTNT tỉnh Hà Giang cho biết: Hà Giang với điều kiện là một tỉnh miền núi địa hình phức tạp, nguồn nước khan hiếm và nhận thức về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn của bà con còn hạn chế, do đó công tác triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng gặp rất nhiều khó khăn. Việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước cho bà con trên địa hình miền núi cao, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều trở ngại; công tác vận hành, bảo dưỡng công trình sau đầu tư chưa được quan tâm đồng đều ở các chương trình, dự án. Tại một số huyện, xã đời sống nhân dân quá khó khăn, không thể nói đến việc thu phí sử dụng nước…
Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu tăng thêm 2,4% số người dân nông thôn (tương ứng 16.761 người) được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong năm 2012, một số giải pháp cụ thể đã và đang được Trung tâm phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện như: đầu tư xây dựng thêm 70 công trình cấp nước; thực hiện 2 phóng sự tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân; tăng cường tập huấn quản lý vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước cho 30 tổ với tổng số 90 người trực tiếp quản lý tại 5 huyện. Tỉnh huy động nguồn đóng góp từ nhân dân và các tổ chức, cá nhân; tích cực tuyên truyền phổ biến giải pháp vay vốn ngân hàng chính sách với ưu đãi về lãi suất để thực hiện việc xây dựng các công trình cấp nước…
 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)