Hỗ trợ Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long khảo sát tài nguyên nước

Theo Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ TN&MT, trong những tháng cuối năm 2016, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục điều tra khảo sát chi tiết trên 15 vùng và thi công khoan thăm dò 32 giếng khoan thuộc các tỉnh vùng Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Tim_nuoc_Tay_Nguyen

Mục tiêu nhằm tìm được các nguồn nước dưới đất, xác định được trữ lượng, chất lượng và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất; xác định được khu vực có triển vọng, vị trí các công trình khai thác nước dưới đất; các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững.

Trước đó, nhằm triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ TN&MT đã ưu tiên thực hiện điều tra ở những vùng hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng. Kết quả đã thực hiện điều tra chi tiết ở 10 vùng thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng; thi công khoan khảo sát 19 giếng khoan thăm dò thuộc 10 vùng nói trên, trong đó có 11 giếng có khả năng khai thác (ở tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có 7 giếng có khả năng khai thác với quy mô từ 300 đến 1000 m3/ngày đêm; ở tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng có 4 giếng có khả năng khai thác với quy mô từ 700 đến 1.300 m3/ngày đêm). Các giếng này hiện đã được bàn giao cho địa phương quản lý khai thác phục vụ chống hạn hán.

(Theo monre.gov.vn)