Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp: Góp phần tháo gỡ vướng mắc bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường

IMG_4598

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu tiên thuộc Chính phủ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp. Hệ thống Giao lưu trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường có địa chỉ gltt.monre.gov.vn do Văn phòng Bộ xây dựng, phát triển và vận hành đã trở thành một công cụ hữu hiệu giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công nhiều đợt giao lưu trực tuyến nhằm giải đáp những thắc mắc của nhân dân và doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở địa phương; đồng thời góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật của ngành.

Từ tháng 12/2005 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công 14 đợt giao lưu trực tuyến.

Với việc chuyển giao phần mềm giao lưu trực tuyến, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tổ chức giao lưu với nhân dân và doanh nghiệp. Một số Sở đã tổ chức tốt nhiều đợt giao lưu trực tuyến như: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh 12 đợt, Tuyên Quang 12 đợt, Bà Rịa – Vũng Tàu 10 đợt… nhằm giải đáp những khó khăn, vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đến nay, đã có gần 500.000 lượt người truy cập vào Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ và gần 550.000 lượt người truy cập vào các trang Giao lưu trực tuyến của các Sở Tài nguyên và Môi trường. Riêng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được tổng số 12.904 câu hỏi.

Để tiếp tục góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tháo gỡ những vướng mắc và khó khăn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố thành phố tổ chức 2 đợt giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp. Ngày 15/4/2014, Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công đợt giao lưu trực tuyến lần 1; đã tiếp nhận và trả lời hơn 1.400 câu hỏi của nhân dân và doanh nghiệp gửi đến.

Đợt giao lưu trực tuyến lần 2 năm 2014 này là đợt giao lưu thứ 15 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Ngày 28/10/2014, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Lãnh đạo các Sở, các cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường trên cả nước tham gia giao lưu trực tuyến sẽ dành toàn bộ thời gian 8 giờ hành chính để tiếp nhận và trực tiếp trả lời các câu hỏi của nhân dân và doanh nghiệp về các vấn đề quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường.

Với hình thức giao lưu trực tuyến này, ngành tài nguyên và môi trường đã huy động được toàn bộ hệ thống quản lý nhà nước của ngành trên cả nước cùng vào cuộc để giải đáp vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đây là kênh thông tin quan trọng, hiệu quả để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường tới các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp. Các câu hỏi về những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm gửi về Bộ sẽ góp phần vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường.

(Theo monre.gov.vn)