Gia Lai: Nguồn nước sinh hoạt ở vùng nông thôn có dấu hiệu ô nhiễm

Trung tâm y tế Dự phòng Gia Lai đã tiến hành xét nghiệm 135 mẫu nước sinh hoạt lấy từ địa bàn các huyện Ia Pa, Phú Thiện, Krôngpa, Chư Sê, Chư Pưh, Đức Cơ. Kết quả bước đầu cho thấy, hầu hết các nguồn nước sinh hoạt ở vùng nông thôn trong tỉnh đều bị ô nhiễm, chủ yếu do các chất thải ra sông suối chưa qua xử lý, nguồn phân bón của đàn gia súc thả rông. Tuy nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm song vẫn còn ở mức độ cho phép, chưa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người nhưng đây cũng là điều cảnh báo về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 80% số dân ở vùng nông thôn được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thông qua việc đầu tư xây dựng hàng ngàn công trình nước gồm giếng đào, giếng khoan, hệ thống tự chảy.Trong đó, phần lớn các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều sử dụng loại hình hệ thống nước tự chảy, bơm nước từ các dòng sông suối lớn để lấy nước dùng. Mặc dù, các loại hình công trình này đều có xây dựng hệ thống bể chứa lắng lọc, khử trùng trước khi đưa vào sử dụng, song vẫn bị ô nhiễm bởi các vi sinh vật từ các loại chất thải trong quá trình sản xuất và chăn thả gia súc. Nhất là ở những vùng sâu xa và không có điều kiện làm các công trình nước, vận động bà con dân tộc ở các buôn làng tự làm các giọt nước để sử dụng thì lại càng bị ô nhiễm nặng hơn. Các giọt nước đều làm bằng thủ công với các loại vật liệu chủ yếu bằng tre nứa. Tận dụng các con suối nhỏ trên đồi cao và dùng tre nứa cột bè thả chắn trên mặt nước để chắn rác thải và dẫn nước về cũng theo đường ống bằng tre nứa. Trong khi đó tại khu vực này cũng là bãi chăn thả gia súc của bà con hàng ngày. Phân gia súc thải ra rồi gặp mưa lại trôi chảy xuống dòng suối và cuối cùng người dân lại dùng nguồn nước này.
Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ở các vùng nông thôn trong tỉnh Gia Lai được hợp vệ sinh hơn, các cấp chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở các khu vực có các nhà máy chế biến nông sản. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số để khi nuôi nhốt gia súc, không xả phân bừa bãi ra môi trường.

 
 
(Theo Monre.gov.vn)