Đưa vào hoạt động 4 trạm quan trắc nguồn nước trên sông Đồng Nai

Ngày 11/9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng 4 trạm quan trắc nguồn nước trên sông Đồng Nai. Từ các trạm quan trắc này sẽ ghi nhận các thông số về chất lượng nguồn nước và được truyền về Trung tâm dữ liệu sẽ giúp kiểm soát được chất lượng nguồn nước. Tất cả các trạm quan trắc này đều vận hành theo quy trình hoàn toàn tự động.
Sở TN&MT cho biết: Đến nay trên địa bàn tỉnh cũng đã có 16 khu công nghiệp tập trung vừa hoàn thành việc lắp đặt và đưa hệ thống quan trắc nước tự động. Ngoài ra, hiện có 7 doanh nghiệp có lượng nước thải lớn cũng đã chủ động thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc tự động. Các trạm này sẽ kết nối với Trung tâm của Sở, góp phần kiểm soát được nguồn nước thải ở các đơn vị này.
Theo đó, các trạm quan trắc tự động này sẽ thực hiện kết nối và truyền dữ liệu về Trung tâm xử lý đặt tại Sở TN&MT với một số khu công nghiệp và doanh nghiệp, tần suất truyền nhận dữ liệu quan trắc 5 phút/1 lần. Hiện hệ thống đang từng bước kiện toàn, kết nối hoạt động của các Trạm quan trắc để phát hiện kịp thời và ngăn chặn tình huống ô nhiễm nếu có.
Việc đầu tư xây dựng các trạm quan trắc tự động để theo dõi chất lượng nước thải là một yêu cầu bức thiết không chỉ đối với cơ quan quản lý Nhà nước mà còn của doanh nghiệp. Với ưu điểm là theo dõi nước thải một cách thường xuyên, liên tục trong ngày. Đây cũng giải pháp hữu hiệu để quản lý giảm thiểu các nguồn ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.
Được biết, cùng với 4 trạm quan trắc nước tự động này, Sở TN&MT Đồng Nai còn đưa 2 trạm quan trắc khí và 1 xe quan trắc lưu động cùng vào hoạt động.

 
 
(Theo Monre.gov.vn)