Dự án Cấp nước và Vệ sinh môi trường mang lại lợi ích cho cư dân nghèo nông thôn ĐBSCL

Ngày 20/6, Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổng kết Dự án “Các sự lựa chọn và quyền sở hữu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho cư dân nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long” (gọi tắt là Dự án WATSAN) sau 6 năm triển khai thực hiện. Tới dự có lãnh đạo BQL Dự án tại tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, cán bộ quản lý của Cơ quan viện trợ quốc tế Ôxtrâylia và các cán bộ phụ trách các hợp phần thuộc dự án cùng các cộng tác viên thực hiện dự án tại 2 tỉnh Sóc Trăng và Cà Mau.

Dự án WATSAN thực hiện trên lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn do Cơ quan phát triển quốc tế Úc (AusAID) tài trợ với tổng kinh phí 4,67 triệu đô la Ôxtrâylia. Dự án được thực hiện với sự hợp tác của 2 tỉnh Cà Mau và Sóc Trăng từ năm 2005 đến 2012. Mục đích của Dự án là cải thiện sức khỏe và khả năng sản xuất của người dân nghèo nông thôn thông qua cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Dự án đã hỗ trợ các hộ nghèo và đặc biệt khó khăn tại 24 ấp, thuộc 4 huyện, thị của mỗi tỉnh.
Sau thời gian thực hiện và đánh giá tác động hiệu quả của Dự án cho thấy: Tỷ lệ hộ có nước sạch sử dụng tại các ấp được Dự án triển khai đã tăng từ 34% (năm 2006) lên đạt 93% vào thời điểm cuối năm 2011. Trong tổng số trên 16.600 hộ trong vùng Dự án, có 4.144 hộ đã tiếp cận với nguồn nước được cải thiện nhờ hỗ trợ của Dự án. Các mô hình cấp nước thường được lựa chọn là kết nối vào hệ thống cấp nước tập trung, sử dụng bình nhựa và lu xi măng chứa nước mưa. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh cũng đã tăng từ 9% (năm 2006) lên 61% vào thời điểm cuối năm 2011. Dự án đã tạo được nhu cầu về vệ sinh môi trường trong các hộ nghèo và cận nghèo. Đã có trên 2.020 hộ đã đầu tư xây dựng công trình vệ sinh với hỗ trợ của Dự án, ngoài ra còn có trên 5.550 hộ mặc dù không thuộc diện nhận hỗ trợ tài chính của Dự án nhưng cũng tự bỏ tiền ra xây dựng nhà vệ sinh.
Các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi của Dự án đã dẫn tới sự cải thiện trong nhận thức về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh cá nhân, thói quen xử lý rác bảo vệ môi trường chung… hiện đã có trên 1.320 hộ đã đầu tư vào các công trình xử lý rác với sự hỗ trợ của Dự án.
Theo bà Christina, Phó GĐ tổ chức CARE tại VN: Các công trình phần cứng do Dự án cung cấp đang tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Tỷ lệ người sử dụng hài lòng với công trình nước và vệ sinh môi trường của Dự án là 74-100%; 96-97% số công trình hiện đang được sử dụng và bảo quản tốt. Năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ nước sạch và VSMT nông thôn được tăng cường và có thể đáp ứng một cách hiệu quả nhu cầu của người dân sau khi Dự án kết thúc.
Ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao hiệu quả và ý nghĩa của Dự án do tổ chức CARE quốc tế thực hiện tại Sóc Trăng và Cà Mau. Theo ông Trí: Dự án WATSAN phù hợp với các chính sách và ưu tiên của cấp quốc gia và cấp tỉnh. Dự án đã góp phần giúp 2 tỉnh Sóc Trăng và Cà Mau với một bộ phận dân nghèo ở các ấp đặc biệt khó khăn tiến gần hơn đến những mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và VSMT nông thôn cũng như chương trình nông thôn mới đang được phát động ở các địa phương…
 
 
 
(Theo Monre.gov.vn)