Đồng Nai lắp thêm 6 trạm quan trắc nước thải, khí thải

Trong năm 2012, tỉnh Đồng Nai sẽ đầu tư 40 tỉ đồng để lắp đặt thêm 4 trạm quan trắc nước thải công nghiệp tự động và 2 trạm quan trắc khí thải tự động nhằm kiểm soát chất lượng nước thải, khí thải tập trung từ các khu công nghiệp, khu dân cư. Thông tin trên được ông Nguyễn Hoàng Hùng, Giám đốc Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Đồng Nai cho biết tại Hội thảo góp ý Thông tư quy định đặc tính kỹ thuật cho các trạm quan trắc tự động do Tổng cục Môi trường tổ chức ngày 28/2.

Theo ông Hùng, hiện Đồng Nai có 22 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng lượng nước thải khoảng 70.000 m3/ngày. Trong đó, đã có 5 khu công nghiệp và 6 doanh nghiệp có hệ thống quan trắc nước thải tự động. Mục tiêu đến năm 2015, tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đều có hệ thống quan trắc nước thải tự động.

Các khu công nghiệp đã có hệ thống quan trắc nước thải tự động gồm khu công nghiệp Loteco, Biên Hòa 2, Tam Phước, Bàu Xéo, Nhơn Trạch 3 và các công ty Fujitsu Vietnam, Ajinomoto Vietnam, Dệt nhuộm Phương Nam, Hualon, Formosa và Vedan.

Ông Hùng cho biết sắp tới, tất cả các số liệu quan trắc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp sẽ được UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp truyền liên tục về trung tâm kiểm soát chất lượng nước thải của tỉnh để theo dõi, kiểm soát.

Được biết, hiện các khu công nghiệp trên cả nước mỗi ngày thải ra môi trường gần 2 triệu mét khối, trong đó, lượng nước thải qua xử lý chiếm không đến 50%. Nước thải chưa xử lý từ các khu công nghiệp đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái tự nhiên.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)