Đồng Nai: 21/22 Khu công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung

Ngày 9/12, Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai đã khởi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Đây là khu công nghiệp thứ 21 trên tổng số 22 khu công nghiệp đang hoạt động ờ Đồng Nai đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, với tổng công suất thiết kế trên 77.500 m3/ngày đêm.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Thạnh Phú được xây dựng trên diện tích 0,9ha với 8 bể xử lý nước thải đầu vào, một hồ hoàn thiện và 3 nhà máy ép bùn thổi khí với công suất xử lý 5.000m3 nước thải/ngày đêm. Nhà máy xử lý nước thải này sử dụng công nghệ xử lý sinh học bùn hoạt tính hiếu khí với các bước xử lý như xử lý ban đầu với các thông số về độ màu, ôxy hoà tan, kim loại nặng bằng phương pháp keo tụ hoá chất. Sau đó mới đến công đoạn xử lý sinh học và bước cuối cùng là khử trùng. Với các bước xử lý này, nước thải và bùn thải công nghiệp sẽ đạt quy chuẩn sau khi thải ra môi trường.      
           UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Hiện nay mỗi ngày lượng nước thải phát sinh của 22 khu công nghiệp trên địa bàn gần 65.000 m3/ngày. Trong khi tổng lượng nước thải thu gom xử lý là gần 40.000 m3/ngày. Số còn lại chủ yếu các doanh nghiệp tự xử lý cục bộ sau đó thải ra môi trường.
       Hiện có 5 khu công nghiệp có tỷ lệ đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 100% là các khu công nghiệp: Amata, Loteco, Tam Phước, Long Thành và Nhơn trạch 3. Ngoài ra có 4 khu công nghiệp chưa đi vào hoạt động nhưng cũng đã và đang đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung là khu công nghiệp Tân Phú, Long Khánh, Dầu Giây và khu công nghiệp Giang Điền.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)