Điều tra, đánh giá độ nhiễm mặn, ô nhiễm môi trường nguồn nước dưới đất

tt867Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan và các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ điều tra, đánh giá mức độ nhiễm mặn, ô nhiễm môi trường nguồn nước dưới đất, đề xuất các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, bảo đảm phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức điều tra, đánh giá, phê duyệt quy hoạch về khoáng sản (cát, sỏi lòng sông), ban hành quy định về khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khai thác cát, sỏi tại địa phương.

Đồng thời, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, đặc biệt trong công tác cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi  phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi và tài nguyên nước dưới đất.

 
 

(Theo chinhphu.vn)