Điều chỉnh quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 287/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 8/11/2016.

Công văn nêu rõ, điều chỉnh Vùng I (Bắc sông Tiền) và Vùng II (giữa sông Tiền và sông Hậu) thành một vùng Đông Bắc sông Hậu bao gồm các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp; bổ sung trạm bơm nước thô tại khu vực huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang với công suất đến năm 2025 là 300.00 m3/ngày đêm, sau năm 2025 là 600.000 m3/ngày đêm.

Cùng với đó, điều chỉnh hướng tuyến truyền tải nước sạch của Nhà máy sông Tiền 1, trong giai đoạn trước mắt 2020 – 2025 thành tuyến ống truyền tải nước thô cấp cho tỉnh Tiền Giang, một phần tỉnh Long An và tuyến ống truyền tải nước thô qua sông Tiền cấp cho tỉnh Bến Tre; điều chỉnh vị trí trạm bơm tăng áp phù hợp với vị trí lắp đặt các tuyến ống truyền tải nước thô gồm: Trạm bơm tăng áp ST1.1 đặt tại Thị xã Cai Lậy dịch chuyển theo tuyến ống truyền tải đặt dọc Đường tỉnh 864 (Tiền Giang) và trạm bơm tăng áp ST1.2 đặt tại thành phố Mỹ Tho trong phạm vi Nhà máy nước Đồng Tâm (thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Bộ Xây dựng tổ chức công bố nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với hình thức phù hợp, đảm bảo tiết kiệm kinh phí; Hướng dẫn các địa phương rà soát, kiểm tra và điều chỉnh các quy hoạch khác có liên quan trên địa bàn các tỉnh phù hợp với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016; Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng rà soát các dự án đầu tư nhà máy nước, phát triển cấp nước; từng bước hạn chế khai thác nước ngầm, thay thế bằng nguồn nước mặt để hạn chế sụt lún đất, ô nhiễm chất lượng nước ngầm.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016 vào quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các bộ, ngành khác có liên quan, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch khác có liên quan trên địa bàn phù hợp với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tổ chức thực hiện đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước năm 2016; tham gia đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước vùng liên tỉnh; tham gia đầu tư mạng đường ống tiếp nhận nguồn nước; thực hiện thỏa thuận dịch vụ cấp nước với đơn vị cấp nước vùng liên tỉnh; chỉ đạo đầu tư, phát triển cấp nước trên địa bàn tỉnh phù hợp với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch năm 2016 được phê duyệt; Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện công bố nội dung đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước năm 2016.