Đi tìm nguồn nước độc

          Gần 1 tháng chứng kiến cảnh cá nuôi trong bè của nhà thi nhau chết, những hộ dân ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã bàn nhau đi tìm nguồn nước độc.

 

          Bắt đầu từ ngày 8-6-2010, sự kiện cá nổi kín bè chỉ sau một đêm đã làm bàng hoàng người dân ở khu vực nuôi cá bè trên sông Cái, một nhánh của sông Đồng Nai. Ngay sau sự kiện đó, ngành chức năng vào cuộc. Kết luận kiểm tra cho thấy, nguồn nước nuôi cá bè ở đây đang bị ô nhiễm nặng. Mẫu nước có hàm lượng oxy hòa tan (DO) chỉ ở mức 0,7mg/lít.

         Trong khi theo tiêu chuẩn Việt Nam, hàm lượng oxy hòa tan phải từ 5mg/lít trở lên thì cá mới sống được. Nhưng nguyên nhân từ đâu mà nguồn nước ở đây bị ô nhiễm như vậy thì không chỉ đợi các ngành chức năng mà ngay cả người dân bằng hiểu biết và phương tiện có được họ cũng đã dò tìm ra nơi gây ra việc gần 100 tấn cá thi nhau chết trên khúc sông này.

( Theo Minh Thùy – Monre)