Đến năm 2025, 100% người dân TP.HCM được sử dụng nước sạch

vv124Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch cấp nước TP.HCM với mục tiêu đến năm 2025, tất cả người dân trên địa bàn đều được sử dụng nước sạch

Quy hoạch cấp nước TP.HCM đến năm 2025 nhấn mạnh, phát triển hoạt động cấp nước bền vững trên cơ sở khai thác tối ưu mọi nguồn lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch; cung cấp nước sạch cho TP.HCM ổn định với chất lượng bảo đảm, dịch vụ tốt và hiệu quả; bảo đảm khai thác, sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm có xem xét đến các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; hạn chế khai thác nguồn nước ngầm; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và phát triển cấp nước.

Mục tiêu quy hoạch xác định: Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, đảm bảo an toàn cấp nước; từng bước hiện đại hóa hệ thống sản xuất, quản lý và kinh doanh nước sạch.

Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch đến năm 2015 đạt 100% đối với khu vực nội thành cũ, 98% đối với khu vực nội thành mới và khu vực ngoại thành và đạt 100% vào năm 2025. Giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2015 đạt 32%, đến năm 2025 đạt 25%. Đồng thời, không ngừng mở rộng phạm vi bao phủ dịch vụ cấp nước ra ngoại thành; cải thiện và nâng cao điều kiện vệ sinh, sức khỏe người dân vùng nông thôn.

Hạn chế khai thác nước ngầm

Theo dự kiến đến năm 2015, tổng nhu cầu sử dụng nước của TP.HCM là 2.750.000m3/ ngày đêm và đến năm 2025 là 5.570.000 m3/ ngày đêm. Quy hoạch cung cấp nước TP.HCM đến năm 2025 xác định  ưu tiên khai thác nguồn nước mặt để sản xuất nước sạch dùng cho sinh hoạt, sản xuất, hạn chế và giảm dần việc khai thác nước ngầm. Trong đó, Sông Sài Gòn (có sự điều tiết của hồ Dầu Tiếng và hồ Phước Hòa): khai thác với lưu lượng 01 triệu m3/ngày đêm để cung cấp nước thô cho các nhà máy nước sử dụng nguồn nước sông Sài Gòn. Sông Đồng Nai (có sự điều tiết của hồ Trị An): khai thác với lưu lượng 2,5 triệu m3/ngày đêm để cung cấp nước thô cho các nhà máy nước sử dụng nguồn nước sông Đồng Nai. Kênh chính Đông (có sự điều tiết của hồ Dầu Tiếng và từ hồ Phước Hòa): khai thác với lưu lượng 0,5 triệu m3/ngày đêm cung cấp nước thô cho các nhà máy nước sử dụng nguồn nước Kênh Đông.

Đồ án quy hoạch cũng đề cập đến khả năng khai thác nguồn nước thô từ hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng, hồ Phước Hòa thay thế nguồn nước thô mà hiện TP. đang khai thác từ sông Đồng Nai và sông Sài Gòn trong trường hợp nước hai con sông này bị ô nhiễm, bị nhiễm mặn bởi biến đổi khí hậu. Việc khai thác nguồn nước thô từ các hồ (nếu xảy ra) sẽ được tiến hành bằng cách xây dựng một hệ thống ống nước chuyển tải nước thô từ các hồ này về cho các nhà máy sản xuất nước.

Đồng thời, việc khai thác nguồn nước mặt từ các sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và các hồ chứa Dầu Tiếng, Trị An, Phước Hòa phải  theo quy hoạch, cân bằng nguồn nước và tuân thủ quy trình kỹ thuật. Đối với hệ thống hồ thủy lợi đầu nguồn phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ điều tiết nước hồ, đặc biệt trong các tháng mùa khô để đảm bảo chất lượng và lưu lượng khai thác nước đáp ứng yêu cầu cấp nước an toàn. Cần kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm trong lưu vực sông như nước thải từ các đô thị, khu công nghiệp, chất thải từ sản xuất nông nghiệp …

Đối với nước ngầm, giai đoạn đến 2025 khai thác quy mô công nghiệp với lưu lượng khoảng 100.000 m3/ngày. Các giếng khoan công nghiệp quy mô nhỏ, giếng khoan hộ gia đình phải ngừng hoạt động theo lộ trình hạn chế khai thác nước ngầm của TP.HCM…

Kinh phí dự kiến 68.000 tỷ đồng

Để thực hiện Quy hoạch cấp nước TP.HCM đến năm 2025 cần khoảng 68.000 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau ( vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, vốn tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư, vốn vay thương mại trong nước, vốn từ các nhà đầu tư trong, ngoài nước…)

Trong đó, giai đoạn đến năm 2015, TP.HCM sẽ ưu tiên xây dựng thêm 2 nhà máy sản xuất nước, đó là Nhà máy nước Thủ Đức 3 công suất phát 300.000m³ nước/ngày đêm và Nhà máy nước Tân Hiệp giai đoạn 2 cũng có công suất 300.000m³ nước/ngày đêm và mạng lưới đường ống cấp nước khoảng 15.000 tỷ đồng.

Các dự án ưu tiên phát triển mạng lưới đường ống  dẫn nước thô: Tuyến ống nước thô Hóa An – Nhà máy nước Thủ Đức sẽ xây dựng và lắp đặt bổ sung máy bơm, trang thiết bị và các công trình phụ trợ để tổng công suất đạt 2.500.000 m3/ngày đêm giai đoạn 2025; xây dựng thêm tuyến ống nước thô D2400 mm dài 11 km từ Hóa An về Nhà máy nước Thủ Đức. Tuyến ống nước thô Hòa Phú – Nhà máy nước Tân Hiệp sữ xây dựng và lắp đặt bổ sung máy bơm, trang thiết bị và các công trình phụ trợ để tổng công suất đạt 1.000.000 m3/ngày đêm giai đoạn 2025; xây dựng thêm tuyến ống nước thô D2000 mm dài 9,1 km từ Hòa Phú về Nhà máy nước Tân Hiệp ngay từ giai đoạn 2015.

Ngoài ra, sẽ ưu tiên phát triển mạng lưới đường ống gồm: Các dự án đầu tư giảm thất thoát, thất thu nước TP.HCM, mở rộng mạng lưới đường ống và phạm vi cấp nước sử dụng; dự án nghiên cứu tái cấu trúc mạng lưới đường ống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh theo các nhánh lớn; các dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các đường ống chuyển tải, cấp 1, 2. Các dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các đường ống cấp 3.

Công nghệ xử lý đối với nước ngầm và nước mặt, bảo đảm chất lượng nước theo tiêu  chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao hiệu quả của công tác khai thác, vận hành, quản lý cấp nước và tiết kiệm năng lượng. Đối với nước ngầm, xử lý theo quy trình: Làm thoáng – Lắng – Lọc – Khử trùng;  đối với nước mặt: Keo tụ – Lắng – Lọc – Khử trùng. 

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trong lưu vực sông theo dõi, giám sát chặt chẽ các nguồn nước thô và tình hình ô nhiễm nguồn nước; tổ chức triển khai các giải pháp bảo vệ nguồn nước bảo đảm nguồn nước cho TP.HCM; nghiên cứu, đánh giá toàn diện về nguồn nước của hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng, hồ Phước Hòa, sông Đồng Nai và sông Sài Gòn trong bối cảnh có tác động của biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế – xã hội.


 

(Theo Monre.gov.vn)