Đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước

Ngày 1/11, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao tổ chức Hội thảo lần thứ nhất về An ninh nguồn nước nhằm đưa ra những mục tiêu, khuyến nghị và giải pháp cho vấn đề an ninh nguồn nước. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia trong nước về an ninh nguồn nước.
Thời gian qua, vấn đề an ninh nguồn nước đã và đang trở thành một vấn đề bức thiết, đặc biệt là việc xây dựng các đập thủy điện trên dòng sông chính Mekong đặt ra những thách thức to lớn đối với sự an toàn của nguồn nước, sự phát triển bền vững ở lưu vực sông và cả khu vực.
Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược (Học viện Ngoại giao) nhận định: Để ứng phó với các thách thức nảy sinh từ an ninh nguồn nước, bên cạnh việc cùng các nước, tổ chức quốc tế tìm kiếm thúc đẩy cơ chế hợp tác, Việt Nam cũng cần chủ động cùng các bên có liên quan trong khu vực, tìm kiếm một giải pháp lâu dài về sử dụng, khai thác nguồn nước, hình thành các cơ chế xử lý các vấn đề về an ninh nguồn nước; trao đổi các kinh nghiệm, kiến thức xử lý nguồn nước từ góc độ liên khu vực; nâng cao nhận thức pháp luật; nâng cao vai trò, đóng góp của các tổ chức xã hội và báo giới đối với an ninh nguồn nước…
Tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò của Ủy hội sông Mekong đối với an ninh nguồn nước sông Mekong; vai trò của các thể chế khu vực trong giải quyết vấn đề an ninh nguồn nước; hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm liên khu vực; môi trường pháp lý về an ninh nguồn nước; vai trò của khối tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự; vai trò của giới truyền thông trong việc tuyên truyền phổ biến những thách thức, cơ hội liên quan tới an ninh nguồn nước.
GS.TS Ngô Đình Tuấn, Chủ tịch Hội đồng khoa học (Viện Tài nguyên và Môi trường Đông Á) cho rằng: Cần nhận thức đúng về sự cần thiết phải hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm liên khu vực để đảm bảo an ninh nguồn nước, đặc biệt là trên hai sông lớn Mekong và sông Hồng; phác thảo khung thể chế hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm liên khu vực có tính khả thi cao…

 
(Theo Monre.gov.vn)