Đề nghị hoãn thời gian xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong

tt974Ngày 20-12-2011, tại Cần Thơ diễn ra Hội thảo “Phổ biến về tác động của phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mekong” do Ủy ban Sông Mekong Việt Nam tổ chức. Trên 50 đại biểu là các nhà khoa học, lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL đã đến dự.

Theo Ủy ban Sông Mekong Việt Nam, các đập thủy điện (12 đập) được xây dựng trên dòng chính sông Mekong thì vùng ĐBSCL sẽ chịu những bất lợi về hoạt động dòng chảy, suy giảm sản lượng thủy sản và nông nghiệp, suy giảm lượng phù sa, ảnh hưởng môi trường sinh thái… Việt Nam đang đề nghị hoãn giai đoạn xây dựng các đập thủy điện ít nhất 10 năm để có thêm thời gian nghiên cứu và tham vấn rộng rãi, xác định rõ lợi, hại khi xây dựng các đập thủy điện.

Các đại biểu có mặt tại hội thảo cũng nêu rõ quan điểm và lo ngại nếu 12 đập thủy được đầu tư xây dựng (tại Lào, Campuchia) thì tác động đến khu vực ĐBSCL của Việt Nam rất nghiêm trọng. Phương án hoãn xây dựng các đập thủy điện là phù hợp và trong thời gian hoãn thì việc nghiên cứu, tham vấn được rà soát để đảm bảo các hoạt động trong giai đoạn hoãn được tiến hành thường xuyên và có hiệu quả.

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)