Đề án “Điều tra đánh giá nguồn nước dưới đất khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ”: Tập trung chỉnh sửa để được nghiệm thu vào cuối năm nay

vv102Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai vừa có buổi làm việc với Hội đồng nghiệm thu Đề án “Điều tra đánh giá nguồn nước dưới đất khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ”.

Đề án được thực hiện trên phạm vi 15 tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ nhằm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010. Đề án được thực hiện trong 3 năm (2006-2009) và lập báo cáo tổng kết từ tháng 1/2010 đến nay do Cục Tài nguyên nước chủ trì với sự tham gia của các đơn vị đầu ngành thuộc Bộ như: Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Viện Địa chất & Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường, Trung tâm Viễn thám quốc gia…
Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Thẩm định – Tư vấn tài nguyên nuớc cho biết: Mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án là đánh giá tiềm năng, khả năng đáp ứng nguồn nước dưới đất phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh; làm cơ sở cho quy hoạch, khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ  tài nguyên nước (TNN) vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010; kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt tại những giếng khoan có thể khai thác. Xác định diện phân bố, đặc điểm số lượng, chất lượng nguồn nước dưới đất; đánh giá trữ lượng động tự nhiên, chất lượng nước dưới đất… Ông Đức cũng đã trình bày tổng quan nội dung, phương pháp, khối lượng công tác đã thực hiện và một số kết quả đạt được của Đề án.
Đa số các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã phát biểu khẳng định: Đây là Đề án lớn, thực hiện trên phạm vi rộng nên rất khó khăn, lần đầu tiên có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị đầu ngành thuộc Bộ TN & MT. Với khối lượng tài liệu khổng lồ, sản phẩm lớn, các đơn vị đã rất nỗ lực hoàn thành công tác điều tra cơ bản về TNN dưới đất tại 15 tỉnh thuộc phạm vi đề án làm cơ sở cho quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ TNN. Báo cáo tổng kết được trình bày chi tiết, cấu trúc gọn. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm: Hệ thống bản đồ của Đề án về tiềm năng nước duới đất chưa chính xác cần vẽ lại hoặc điều chỉnh cho phù hợp. Báo cáo cần bổ sung, viết rõ ràng các kết quả về khoa học, xã hội và khối lượng thực hiện Đề án. PGS.TS. Toàn Văn Cánh cho rằng, một số khái niệm trong Báo cáo chưa chuẩn, các số liệu điều tra, tính toán về tiềm năng nước chưa đủ độ tin cậy, nhất là khi lấy số liệu về lưu lượng nước tại các lỗ khoan để đánh giá tiềm năng giàu, nghèo về nước của  các vùng chưa chuẩn…
 

 vv103

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh: Đây là đề án lớn của Chính phủ, sau hơn 2 năm triển khai mới tiến hành tổng kết, cần giải thích về sự chậm trễ này. Để có cơ sở nghiệm thu Đề án, từ nay đến cuối năm, đơn vị chủ trì và các đơn vị tham gia Đề án cần phối hợp, tập trung trí tuệ, thời gian viết lại Báo cáo; chỉnh sửa hệ thống bản đồ tiềm năng TNN, kết quả phân tích chất lượng nước phải được kiểm tra, chính xác hóa các khái niệm, câu chữ… đảm bảo chất lượng sản phẩm khi trình duyệt. “Các hạng mục công việc do các đơn vị thực hiện phải có bảng tổng kết khối lượng; có nhận xét về sản phẩm và kiến nghị với Bộ các công việc tiếp theo. Sản phẩm sau khi hoàn tất phải bàn giao cho các tỉnh sử dụng trong việc lập quy hoạch khai thác, sử dụng có hiệu quả và bảo vệ TNN. Đây không chỉ là trách nhiệm của chúng ta đối với đồng bào các dân tộc miền núi mà còn là niềm tự hào bởi đó là sản phẩm của chính mình”. Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nói.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)