Đánh giá kết quả và tiến độ dự án “Quản lý tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai”

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước phối hợp với Văn phòng nước quốc tế của Pháp tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả và tiến độ dự án Quản lý tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai. Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh chủ trì cuộc họp.

 
Dự cuộc họp có đại diện Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, đại sứ quán Pháp, Văn phòng nước quốc tế Pháp và các cơ quan liên quan tham gia thực hiện Dự án.
Dự án Hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam, áp dụng thí điểm tại lưu vực sông Đồng Nai được ký kết giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chính phủ Cộng hòa Pháp, triển khai thực hiện từ tháng 10/2009 – 3/2012.
Dự án nhằm tăng cường nâng cao năng lực, đào tạo cho các cấp quản lý ở Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng kế hoạch Quản lý tổng hợp tài nguyên nước bền vững ở lưu vực sông Đồng Nai. Đến nay, dự án đã tiến hành đào tạo và chuyển giao kỹ năng quản lý tài nguyên nước cho các nhà quản lý tài nguyên nước Việt Nam, hỗ trợ chuyên gia tham gia vào việc soạn thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)…
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung rà soát, đánh giá các kết quả đạt được cũng như chỉ ra khó khăn, hạn chế từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên nước và Quy hoạch quản lý lưu vực sông tại Việt Nam.
Các đại biểu cũng đưa ra kiến nghị để phát triển hệ thống thông tin trong lưu vực. Một mặt cần tăng cường quản trị dữ liệu phối hợp giữa cấp trung ương và lưu vực. Mặt khác, sẽ tiến hành phát triển hệ thống thông tin trong lưu vực sông Đồng Nai trên cơ sở đó sẽ nhân rộng ra các lưu vực khác thông qua: phát triển các công cụ quản lý tài nguyên nước và tăng cường quản lý dữ liệu của các nhà sản xuất dữ liệu về tài nguyên nước, sử dụng và dịch vụ.
 

 (Theo Monre.gov.vn)