Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ngày 12/6, tại điểm cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hội nghị nghiên cứu, học tập, chuyên đề toàn khoá về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 do Ban chấp hành Trung ương Đảng tổ chức.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư các cấp ủy trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu khai mạc tại điểm cầu Bộ TN&MT, đồng chí Phạm Tân Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT cho biết, năm năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả trong các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu Đảng ủy Bộ TN&MT tại điểm cầu Bộ TN&MT tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết                                            5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc Bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Để đạt hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc tổ chức điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban chấp hành Trung ương tổ chức, nhằm giúp các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư các cấp ủy trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng nắm bắt một cách toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa trong việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn tới. Qua đó để quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong cấp ủy và toàn cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc                                                   tại điểm cầu Bộ TN&MT

“Với ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ trước mắt mà cho cả nhiệm kỳ, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung thời gian nắm bắt, nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn để hoàn thành tốt chương trình kế hoạch theo yêu cầu. Qua Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí sẽ vận dụng những nội dung đã tiếp thu để có kế hoạch triển khai hiệu quả tại Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan, đơn vị mình, từ đó nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên” – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Phạm Tân Tuyến nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xem phóng sự về kết quả 5 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW.

Cũng tại Hội nghị công bố quyết định khen thưởng các điển hình được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021. Các đại biểu cũng sẽ được nghe đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: “Tôi mong rằng, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Nguồn tin: Monre.gov.vn