Đảng Bộ Khối Bộ Tài nguyên & Môi trường: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010 và triển khai chương trình công tác năm 2011

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức phát biểu tại Hội nghị
Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn như 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, và nhiều sự kiện quan trọng khác của dân tộc, của ngành Tài nguyên & Môi trường (TN&MT), tập trung thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT về “Đẩy mạnh kinh tế hóa ngành TN&MT”…

Với sự năng động, sáng tạo, tranh thủ yếu tố thuận lợi, vượt qua khó khăn, sự đoàn kết nhất trí của tập thể cấp ủy, lãnh đạo và CBCNVC-LĐ, các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và lãnh đạo đoàn thể. Ngày 14/1/2011 tại TP.HCM, Đảng bộ Khối Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010 và triển khai chương trình công tác năm 2011. Đến dự có Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức; Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ TN&MT tại TP.HCM Lê Đức Hành và đại diện Thành ủy TP.HCM.

Trong năm 2010, thông qua cấp ủy các cơ sở đảng, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo đảng viên, CBCNV-LĐ trong Khối thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và quản lý nhà nước về TN&MT. Thu nhập của người lao động tại hầu hết các cơ quan sự nghiệp và doanh nghiệp đều tăng từ 10-12%. Toàn đảng bộ đã phát động nhiều phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015), tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. 

TS. Trần Văn Thận, Bí thư Đảng bộ Khối Bộ TN&MT cho biết: Đảng bộ Khối đã lãnh đạo các cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ 2010-2015 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2010-2015) đảm bảo đúng quy trình và tiến độ đề ra, đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, bầu ra BCH Đảng bộ Khối và đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX. Nhìn chung, đại hội đã chuẩn bị chu đáo cả về nội dung, nhân sự, công tác tuyên truyền và phục vụ đại hội, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ. Đã tổ chức lấy ý kiến trong cán bộ chủ chốt và trong đại hội đại biểu Đảng bộ Khối để đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX và báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng.

Sau Đại hội Đảng bộ Khối các cơ sở đảng trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015 phù hợp với tình hình thực tiễn từng cơ quan, đơn vị; củng cố kiện toàn nhân sự sau đại hội và mau chóng đi vào hoạt động có kết quả rõ nét. Đảng bộ Khối tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Khối, các ban Đảng và Văn phòng Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên Đảng bộ Khối và cấp ủy cơ sở.

tt204

TS. Trần Văn Thận, Bí thư Đảng bộ Khối phát biểu tại Hội nghị

Công tác tuyên truyền, sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, nhất là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày truyền thống ngành ĐC&KS, quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, đặc biệt Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đã góp phần nâng cao nhận thức về dân tộc, về Đảng quang vinh và gắn với trách nhiệm yêu ngành, yêu nghề, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Khối đã chủ động đề ra chương trình hành động và thực hiện tích cực chủ đề năm 2010 Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”; tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động, đồng thời tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại cấp Khối. Toàn khối xuất hiện nhiều tấm gương điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động được Thành ủy và Đảng bộ Khối khen thưởng.

 Đảng bộ Khối đã tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2010 đạt kết quả tốt, phục vụ kịp thời công tác phát triển đảng của Đảng bộ Khối; lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên Khối phối hợp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch; chuẩn bị chu đáo về nội dung văn kiện, phương án nhân sự và tổ chức thành công Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2010-2015). Đồng thời hoạt động của Công đoàn Khối trong năm 2010 thu được kết quả rất đáng phấn khởi, 3 năm liền được tặng cờ thi đua.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối trong năm 2010. Trong năm 2011, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức đề nghị Đảng bộ Khối triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến từng Đảng viên, cán bộ viên chức trong Khối, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; tiếp tục triển khai Nghị quyết 27 của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT về chiến lược phát triển ngành TN&MT, tầm nhìn đến năm 2020; Tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp quy, bổ xung sữa đổi luật đất đai, luật khoán sản…Thứ trưởng cũng đề nghị Đảng bộ Khối đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ môi trường; tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, đoàn kết và thay đổi tư duy nhận thức trong hành động; tham gia, tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Thành ủy TP.HCM cũng như của Bộ TN&MT giao. Đảng bộ Khối cần xây dựng quy chế trong mối quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng bộ Khối với Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT và quan tâm hơn đến các tổ chức đoàn thể, phát triển xây dựng Đảng trong lực lượng thanh niên…

Năm 2011, Đảng bộ Khối tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và bầu cử Quốc hội khóa XIII sắp tới, song song đó tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng và các ngày truyền thống của ngành TN&MT; tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và lãnh đạo cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đồng thời tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung lãnh đạo cấp ủy các cơ sở đảng thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, giáo dục-đào tạo và quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011; tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Khối và cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, quy chế dân chủ cơ sở, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở và các đồng chí làm công tác đảng vụ; lãnh đạo Công đoàn Khối, Đoàn Thanh niên Khối triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011; đặc biệt là Đoàn Thanh niên Khối thực hiện chương trình “Năm thanh niên – 2011”.

tt205

TS. Trần Văn Thận, Bí thư Đảng bộ Khối (bìa trái) trao tặng Giấy khen cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam và Công ty TN&MT miền Nam

Cũng trong dịp này, Đảng bộ Khối đã trao tặng Giấy khen cho 2 đảng bộ cơ sở đạt Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2010: Công ty TN&MT miền Nam và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Nam; trao tặng Giấy khen cho 9 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt Trong sạch, vững mạnh Tiêu biểu liên tục 3 năm liền (2008 – 2010) và Giấy khen cho 38 đảng viên Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục 3 năm liền (2008 – 2010).

 

 

 

(Theo Monre.gov.vn)