Dân bãi sông Hồng có nước sạch trước ngày 30/4

Hà Nội dự kiến hoàn thành dự án lắp đặt mạng lưới cung cấp nước sạch cho khu vực ngoài bãi sông Hồng, huyện Thanh Trì tại vị trí tương ứng K78+300 đến K85+689 đê hữu Hồng trước ngày 30/4/2013.

Cụ thể, đoạn tuyến ống cắt qua mặt đê hữu Hồng, tuyến ống dẫn có đường kính D300 đấu nối với tuyến đường ống trong đồng cắt qua đê hữu Hồng cấp cho khu vực ngoài bãi sông; tuyến ống dưới đường hành lang hạ lưu đê hữu Hồng, lắp đặt tuyến ống truyền dẫn có đường kính D300 dưới đường hành lang hạ lưu; lắp đặt tuyến ống phân phối đường kính D110, D160 dưới đường hành lang hạ lưu; lắp đặt mạng lưới tuyến ống phân phối và dịch vụ dưới đường dân sinh ngoài bãi sông Hồng tương ứng.

(Theo Monre.gov.vn)