Đắk Nông: 70% dân số được dùng nước sạch

Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường cho biết, hiện nay, các công trình cung cấp nước tại Đắk Nông đã phát huy hiệu quả, cung cấp nước sạch cho khoảng 70% dân số; không chỉ giúp người dân Đắk Nông hàng ngày không phải đi gùi nước từ suối về mà còn góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.        
 Ông Võ Văn Minh, Giám đốc Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắc Nông cho biết, những năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Đắk Nông đã đầu tư xây dựng trên 180 công trình nước sinh hoạt tập trung, chủ yếu ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Ban đầu, do việc xây dựng theo kiểu “cấp không”, nên nhiều công trình chưa phát huy hiệu quả, do người dân chưa ý thức bảo vệ, vận hành sử dụng nước không hợp lý, không tổ chức được việc thu tiền để bù đắp chi phí điện, bảo dưỡng… Tuy nhiên, 3 năm gần đây, Đắk Nông đã liên tục tổ chức tập huấn công tác quản lý vận hành, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con sử dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung đồng thời gắn trách nhiệm của người dân hưởng lợi với công trình ngay từ khi bắt đầu xây dựng. Nhờ vậy, các công trình đã phát huy hiệu quả, cung cấp nước cho khoảng 70% dân số như hiện nay.     
(Theo Monre.gov.vn)