Đắk Lắk: Xây mới 72 công trình nước sạch

Tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư xây dựng mới 72 công trình cấp nước tập trung để có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh phục vụ cho hàng ngàn hộ đồng bào các dân tộc ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, qua khảo sát của Trung tâm Nước sinh hoạt và Môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 16 công trình cấp nước tập trung mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng nặng, không hoạt động,  không những gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước mà người dân còn phải quay về dùng nước không hợp vệ sinh từ nước sông, suối.
Các công trình cấp nước tập trung hư hỏng không còn hoạt động nhiều nhất ở các huyện Ea Súp, Krông Năng, Buôn Đôn, Cư M’Gar, Krông Pắk, Krông Bông. Điển hình như công trình cấp nước tập trung ở xã vùng sâu Ea Rốk (huyện Ea Súp) có tổng vốn đầu tư trên 7 tỷ đồng được khởi công xây dựng từ năm 2008, hoàn thành cuối năm 2009. Thế nhưng, sau khi cắt băng khánh thành cũng là lúc công trình “đắp chiếu”, hàng trăm hộ gia đình đồng bào các dân tộc không có nước sạch sinh hoạt từ đó đến nay. Hai công trình cấp nước tập trung Ea M’Lai, Buôn Trang (huyện Ma Đ’rắk) chỉ sau khi khánh thành ba tháng, hai công trình này cũng ngừng hoạt động từ năm 2006 đến nay.
Theo ông Phạm Phú Bổn, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Môi trường nông thôn, nguyên nhân là do các địa phương tiến hành khảo sát, thiết kế, thi công, đầu tư thiếu đồng bộ. Đội ngũ quản lý, vận hành nhà máy, trạm cấp nước không có chuyên môn kỹ thuật. Mặt khác, các địa phương còn nặng việc trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, còn nhiều hạn chế trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia quản lý, bảo vệ, góp công sức tu bổ các công trình cấp nước tập trung… Theo kế hoạch từ nay đến năm 2015, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng mới thêm 189 công trình cấp nước tập trung ở địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần đưa 85% dân cư vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đến năm 2020 đạt 100% dân số vùng nông thôn đều sử dụng nước hợp vệ sinh. Riêng từ nay đến cuối năm 2011, tỉnh đầu tư xây dựng mới thêm 49 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, nhằm góp phần nâng tỷ lệ dân cư vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng lên 73,8%.
(Theo Monre.gov.vn)