Đăk Lăk: Tích đủ nước các nhà máy thủy điện hoạt động công suất tối đa

Sau một thời gian dài nắng nhiều, mưa ít, lượng nước tích trử trong hồ chứa    ít, các nhà máy thủy điện trong tỉnh Đăk Lăk phát điện chỉ đạt từ 50 đến 60% công suất thiết kế. Từ đầu tháng đến giữa tháng 11/2010 mưa nhiều, hồ chứa đã tích đầy nước, các nhà máy thủy điện đã tăng công suất phát điện đến mức cao nhất, góp phần cải thiện nguồn cung cấp điện quốc gia.          

Trong 20 ngày đầu tháng 11/2010, Nhà máy thủy điện Buôn Kuôp (trên sông Sê Rê Pốc) với 2 tổ máy đã phát công suất theo thiết kế 280 MW, mỗi ngày sản xuất trung bình trên 6 triệu KW giờ điện. Sau hơn 1 năm đưa vào hoạt động, Nhà máy thủy điện Buôn Tua Sarh thượng nguồn sông Sê Rê Pốc đã tích lương nước đạt cao trình 487,5 m theo thiết kế. Trong 10 ngày qua, nhà máy chạy cả 2 tổ máy và đã phát điện với công suất cao nhất là 86 MW. Tuy mới đưa vào hoạt động, nhưng nhờ chủ động tích nước, từ cuối tháng 9/2010 đến nay, Nhà máy thủy điện Sê Rê Pốc 3 đã đưa cả 2 tổ máy phát điện công suất    tối đa 220 KW.            
Ngoài việc điều chỉnh và nâng dần công suất phát điện hợp lý để đạt công suất tối đa, các nhà máy thuỷ điện đã vận hành các hồ chứa và xả lũ với lưu lượng nước hợp lý, nên bảo đảm các nhà máy hoạt động hết công suất và an toàn, không gây ngập úng cho phía hạ du của sông Sê Rê Pốc. 

(Theo Monre.gov.vn)