Đắk Lắk: Nâng cấp và xây dựng 189 công trình cấp nước tập trung

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015, tỉnh Đắk Lắk đầu tư nâng cấp và xây dựng mới thêm 189 công trình cấp nước tập trung tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần đưa 85% dân cư vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh vào năm 2015 và đến năm 2020 đạt 100% dân số vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Thống kê sơ bộ, mỗi năm, tỉnh Đắk Lắk đầu tư trên 30 tỉ đồng cho Chương trình Quốc gia Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường, trong đó, phần lớn nguồn vốn là đầu tư cho các công trình cấp nước tập trung. Mỗi công trình cấp nước tập trung có công suất thiết kế phục vụ 120 hộ đến 3.800 hộ đồng bào các dân tộc. Cùng với hàng chục ngàn công trình cấp nước nhỏ lẻ khác được Nhà nước đầu tư xây dựng đã góp phần đưa 71% dân số vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhiều vùng chấm dứt tình trạng sử dụng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm.

 

 

 

(Theo Monre.gov.vn)