Đắk Lắk gấp rút thi công Công trình Thủy lợi Krông Buk hạ

Các đơn vị xây dựng thủy lợi đang gấp rút thi công trên công trường hồ Krông Buk hạ (Đắk Lắk) để đạt cao trình vượt lũ 483 mét vào giữa mùa mưa. Hàng ngày, các đơn vị xây dựng đã huy động toàn bộ lực lượng xe máy và các phương tiện kỹ thuật, tập trung làm việc 3 ca liên tục với khối lượng đào đắp hàng ngày đạt 10.000 m3 đất đá các loại. Với khí thế lao động khẩn trương, trong 4 tháng ra quân, các đơn vị thi công trên công trường đã đạt tổng giá trị khối lượng đào đắp trên 50 tỉ đồng. Từ nay đến ngày 30/6/2011, toàn công trường phấn đấu hoàn thành việc đắp đập chính đạt khối lượng 150.000 m3 đất đá.
               Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi 47, Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi 42, Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tập trung thi công xây dựng đập đất, bố trí hợp lý dây chuyền sản xuất máy đào, xe vận chuyển vật liệu và bố trí máy đầm lăn trên đập, đã đạt năng suất từ 5% đến 10% chỉ tiêu kế hoạch với chất lượng bảo đảm. Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi 48 đã kết hợp các phương tiện máy móc tập trung khai thác đá, dăm, cát, vận chuyển đến chân công trình để xây đúc bê tông làm tràn xả lũ. 
               Đi đôi với việc khai thác vận chuyển vật liệu xây dựng đắp đập, Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi số 3 Hà Tĩnh tổ chức lực lượng cơ giới đào đất vùng quy lòng hồ chuyển đến san lấp hoàn thổ vùng khai thác vật liệu để phục hồi mặt bằng trả lại đất sản xuất cho dân. Đến nay, đơn vị đã hoàn thổ được 70 ha đất giao bà con nông dân sản xuất, đạt 70% chỉ tiêu kế hoạch. Đơn vị phấn đấu đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành san lấp, hoàn thổ toàn bộ 100 ha đất của Bãi vật liệu C để giao cho dân sản xuất trong vụ hè thu.
(Theo Monre.gov.vn)