Đắk Lắk: Công trình cấp nước sạch tập trung ở nông thôn, đầu tư nhiều nhưng lãng phí không ít

Hàng năm, tỉnh đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh tập trung ở nông thôn, chủ yếu là đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Ngay trong năm 2012 này, tỉnh đã đầu tư 14 tỷ đồng để xây dựng mới 20 công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh tập trung ở các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Như vậy, từ năm 2007 đến nay, Đắk Lắk đã đầu tư trên 249 tỷ đồng để xây dựng 102 công trình cấp nước tập trung ở vùng nông thôn, phục vụ yêu cầu sản xuất, sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra, chỉ có 17 công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững, 22 công trình hoạt động trung bình, 15 công trình hoạt động kém hiệu quả và ngưng hoạt động 26 công trình, số công trình còn lại đang tu bổ, xây dựng mới chưa hoạt động gây lãng phí lớn vốn đầu tư. Theo thiết kế, mỗi công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khả năng cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 120 đến 3.800 hộ gia đình đồng bào các dân tộc. Thế nhưng, hàng loạt công trình cấp nước tập trung ở các huyện Ea Súp, Krông Bông, Lắk, Krông Năng… mới đưa vào sử dụng không bao lâu lại phải đóng cửa. Thậm chí, có công trình vừa cắt băng khánh thành cũng đồng nghĩa với việc đóng cửa luôn công trình. Công trình cấp nước tập trung ở xã Ea Rốk (huyện Ea Súp) đầu tư trên 7 tỷ đồng, khởi công xây dựng năm 2008, đến năm 2009 khánh thành thì cũng đóng cửa, không hoạt động từ đó đến nay. Công trình cấp nước tập trung ở xã Phú Lộc (huyện Krông Năng) có tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ đồng, khi hoàn thành cấp nước sạch cho 700 gia đình và một số cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Thế nhưng, sau khi hoàn thành, công trình cũng không hoạt động…  
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do đầu tư thiếu đồng bộ, yếu kém từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công, quản lý, vận hành, nhất là trách nhiệm quản lý, điều hành của UBND cấp huyện, xã chưa cao. Còn yếu trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, cũng như ý thức của người dân còn kém trong việc giữ gìn, bảo vệ tài sản công cộng. 
Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đầu tư xây dựng mới để phấn đấu đến năm 2015 đưa tổng số công trình cấp nước tập trung lên 142 công trình, với 95% dân cư vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
 
 
 
(Theo Monre.gov.vn)