Đắk Lắk: Cấp 91 giấy phép hoạt động khoáng sản và tài nguyên nước

Trong 9 tháng qua, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã cấp 91 giấy phép hoạt động khoáng sản và tài nguyên nước, gồm: 50 giấy phép hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản và 41 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, ngành cũng đã tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và an toàn lao động trong khai thác khoáng sản trên địa bàn; đã ban hành quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường đối với 12 tổ chức cá nhân, tổng số tiền xử phạt là 145 triệu đồng. Qua kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 8 dự án thuỷ điện, cho thấy các đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, trong đó có 7 đơn vị có phát sinh chất thải nguy hại nhưng chưa thực hiện đăng ký Chủ nguồn thải nguy hại theo đúng quy định.

 

(Theo thanhtra.com.vn)