Đại sứ thiện chí nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sẽ thay đổi nhận thức và hành vi cộng đồng

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với tổ chức Lien Aid và Unicef đã chọn nghệ sĩ Xuân Bắc là Đại sứ Thiện chí nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) giai đoạn 2010-2011. Hình ảnh Đại sứ thiện chí sẽ góp phần thông tin, giáo dục, truyền thông lâu dài để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho cộng đồng người dân nông thôn Việt Nam trong lĩnh vực NS&VSMTNT.
Tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học khẳng định: Sau 10 năm, trải qua 2 giai đoạn, chương trình NS&VSMTNT đã đạt được những kết quả đáng kể, nhưng vấn đề thay đổi nhận thức, hành vi của người dân còn khiêm tốn nên chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt được kết quả như mong đợi. Vì vậy, trong giai đoạn 3 này, chương trình chú trọng đến vấn đề thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân nông thôn. Do đó, việc chọn Xuân Bắc làm Đại sứ thiện chí NS&VSMTNT là yếu tố quan trọng hoàn thành thắng lợi Chương trình Mục tiêu Quốc gia NS&VSMTNT lần 3  (2011-2015).
Theo Văn phòng thường trực Chương trình Mục tiêu Quốc gia NS&VSMTNT, đến cuối năm 2010 sẽ có 83-85% số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sạch là 42% và 60% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần nâng cao mức sống của người dân và giảm bệnh tật đối với người nghèo.
Thứ trưởng Đào Xuân học cũng nhấn mạnh: Khi dự án được triển khai, người dân chắc chắn được tiếp cận được với nước hợp vệ sinh và nhà tiêu hợp vệ sinh nhưng vấn đề đặt ra là cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để dự án được duy trì và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.
Nghệ sĩ Xuân Bắc với vai trò là đại sứ thiện chí NS&VSMTNT chia sẻ: “Chương trình NS&VSMTNT là chương trình hết sức có ý nghĩa, với vai trò đại sứ, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình để xây dựng hình ảnh đại sứ đạt hiệu quả cao nhất”. Đại sứ hy vọng, hình ảnh của mình cùng các phương tiện thông tin đại chúng sẽ mang đến cho người dân nông thôn những nhận thức đúng đắn để thay đổi hành vi trong vấn đề NS&VSMTNT.

(Theo Monre.gov.vn)