Đà Nẵng: Cảnh báo tình hình thiếu nước tưới trong sản xuất nông nghiệp

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Đà Nẵng cho biết: Với thời tiết không mưa như hiện nay thì cuối vụ đông xuân và vụ hè thu năm 2013 sẽ thiếu nước nghiêm trọng.
Hiện tại các hồ chứa nước của thành phố đều có mực nước thấp hơn ngưỡng tràn. Các hồ chứa nước lớn như hồ Đồng Nghệ thấp hơn ngưỡng tràn 3,4m, hồ Hòa Trung thấp hơn ngưỡng tràn 5,5m, hồ Trước Đông thấp hơn ngưỡng tràn là 1,7m. Các hồ chứa nước nhỏ hiện mực nước thấp hơn ngưỡng tràn từ 0,7m đến 1,7m, ngoài ra có 2 hồ không có nước trữ là hồ An Nhơn và Hòa Khê.
Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành việc gieo sạ 3.000 ha vụ đông xuân. Với 1.200 ha lúa tưới bằng hồ đập thì vụ đông xuân cần khoảng 10 triệu m3 nước, trong khi tổng lượng nước chứa ở các hồ hiện nay vào khoảng 17 triệu m3 nước. Như vậy nếu thời tiết không mưa thì đủ nguồn nước tưới cho vụ đông xuân nhưng vụ hè thu sẽ thiếu nước nghiêm trọng. Đối với 1.830 ha tưới bằng các trạm bơm, nếu tiếp tục không mưa thì mực nước thượng lưu tại đập An Trạch sẽ còn hạ thấp, dẫn đến tình trạng xâm nhập mặn sâu và diễn ra sớm gây thiếu hụt nguồn nước cho các trạm bơm hoạt động.
Để chủ động đối phó với hạn hán có thể xảy ra ở cuối vụ đông xuân và hè thu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo công tác chống hạn năm 2013. Cụ thể là yêu cầu UBND các quận, huyện có diện tích sản xuất nông nghiệp triển khai các phương án chống hạn tại địa phương. Các địa phương tổ chức nạo vét ao, hồ, kênh rạch, đắp chặn các sông rạch nội đồng để tăng cường nguồn nước chống hạn. Các địa phương cần tổ chức tổ công tác thủy nông nội đồng, phát động nhân dân tham gia chống hạn, sử dụng tiết kiệm nước, đắp bờ ruộng giữ nước không để thất thoát về kênh tiêu, tăng cường máy bơm điện, bơm dầu chống hạn. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi triển khai phương án chống hạn cho hồ chứa nước Đồng Nghệ, vận hành các trạm bơm chống hạn cấp nước cho các khu tưới cuối kênh, ưu tiên sử dụng nước hồ chứa cho khu tưới gần đầu mối. Công ty cần tăng cường bơm nước kể cả trong giờ cao điểm, kiểm tra, khống chế lượng nước cấp vừa đủ cho các ao nuôi cá.
Để tiết kiệm nguồn nước tưới, đối với diện tích đất nông nghiệp quanh khu vực hồ Đồng Nghệ, từ đầu vụ sản xuất đông xuân thành phố đã đưa vào hoạt động hai trạm bơm cấp nước là trạm bơm An Tân và Ba Ra để bơm trực tiếp nước từ sông Túy Loan và sông An Trạch chống hạn cho hơn 200 ha ở đây.
  (Theo Monre.gov.vn)