Cuộc thi “Rung chuông vàng – tìm hiểu về tài nguyên nước”

Ngày 27/12, tại trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng – tìm hiểu về tài nguyên nước”. Đây là cuộc thi chung kết tìm hiểu về tài nguyên nước giữa 50 học sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi viết về tài nguyên nước. Đồng thời cũng là lễ tổng kết chuỗi các hoạt động của tháng chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về tài nguyên nước do dự án Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam (Cục Quản lý tài nguyên nước) phát động từ ngày 1/12/2010 tại trường trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tham dự có lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường (Tổng Cục Môi trường), Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm.  

 

Bà Phạm Thị Tuyết, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du cho biết, chiến dịch truyền thông về TNN thật sự là hoạt động có ý nghĩa và mang tính giáo dục cao cho giáo viên và học sinh nhà trường. Hơn 2500 học sinh và 80 giáo viên toàn trường đã tích cực tham gia các hoạt động của chiến dịch.

Theo ông Lê Hữu Thuần, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý tài nguyên nước, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam (CAPAS), lượng nước mặt tính bình quân đầu người ở Việt Nam sẽ giảm từ mức 3.840m3/người/năm hiện nay xuống 2.830m3/người/năm vào năm 2015 và tương lai gần Việt Nam sẽ trở thành quốc gia khan hiếm nước. Vì vậy, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tầm quan trọng của việc sử dụng tiết kiệm nước, giữ gìn và bảo vệ tài nguyên nước là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới của ngành nước.

 

Trong toàn bộ lượng nước của thế giới, chỉ có 3% là nước sạch, và trong đó một phần rất nhỏ có thể dùng làm nước sinh hoạt. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam không phải là quốc gia dồi dào về tài nguyên nước, hơn 60% nguồn dòng chảy các con sông Việt Nam đều xuất phát từ các quốc gia khác. Vì vậy, hơn lúc nào hết, việc cung cấp các thông tin nhằm nâng cao nhận thức về tài nguyên nước Việt Nam cho cộng đồng, cho học sinh là hết sức cần thiết. Để từ đó, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ và gìn giữ nguồn tài nguyên nước quý giá này.  

(Nguồn: Cục Quản lý Tài nguyên nước)

 

(Theo Monre.gov.vn)