Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

song_Cau_31

Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, Nhằm nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ các dòng sông ở địa phương này.

Cuộc thi là hoạt động truyền thông về bảo vệ và tiết kiệm nước năm 2015 với mục tiêu nâng cao nhận thức của các nhà quản lý, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, cộng đồng và người dân về giá trị của tài nguyên nước. Đồng thời, tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển và giá trị sử dụng của các dòng sông; các lễ hội văn hóa, phong tục tập quán, giá trị tâm linh gắn liền với dòng sông; các giá trị mà những dòng sông mang lại và những nỗ lực của cộng đồng để bảo vệ các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Qua đó, cổ vũ, tuyên truyền ý thức giữ gìn, bảo vệ các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Cuộc thi sẽ chính thức được phát động từ ngày 7/9/2015 đến hết ngày 31/10/2015. Buổi lễ tổng kết và công bố các tác phẩm đạt giải dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11/2015.

Các tác giả tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” có thể gửi tác phẩm tham dự dưới dạng tranh vẽ, ảnh chụp, bài viết, tài liệu lịch sử, chứng tích, hiện vật lịch sử, trường ca, thơ ghi lại các câu chuyện về các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo 4 chủ đề như sau:

Một là, lịch sử hình thành, phát triển của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Hai là, các lễ hội văn hóa, phong tục tập quán, giá trị tâm linh gắn liền với các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Ba là, các giá trị sử dụng của các dòng sông gắn liền với quá trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Bốn là, các nỗ lực, sáng kiến của cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Các tác phẩm dự thi gửi cả bản in và file kỹ thuật số theo thông tin sau: Cục Quản lý tài nguyên nước, số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 043.9437080; Fax: 043.9437417. Email: ttkttnn@gmail.com. Ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Riêng chứng tích, hiện vật lịch sử gửi bản sao có kèm thuyết minh đến địa chỉ trên.

Với mỗi hình thức tham dự, Ban tổ chức sẽ lựa chọn và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Cụ thể: 01 giải nhất gồm 5 triệu đồng và bằng khen của Ban tổ chức; 01 giải nhì gồm 3 triệu đồng và bằng khen của Ban tổ chức; 01 giải ba gồm 1 triệu đồng và bằng khen của Ban tổ chức.

(Theo monre.gov.vn)