Cục Quản lý tài nguyên nước: Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011

Sáng 5/8, Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai tới dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Vụ Tài chính, Kế hoạch, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Khoa học công nghệ, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Thanh tra Bộ, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Cục, Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy đã đọc báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011 của Cục Quản lý tài nguyên nước.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục đã hoàn thành Dự thảo lần thứ 5 Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và trình Bộ Tư pháp thẩm định. Cục cũng đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Nghị định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trình Chính phủ ban hành. Bên cạnh đó, các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Sê San, sông Srêpok và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Hồng cũng đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành. Đây là bước đột phá trong lĩnh vực tài nguyên nước, là cơ sở để công tác quản lý tài nguyên nước hoạt động có hiệu quả hơn.

Ngoài ra, Cục cũng đã tham gia công tác thanh tra kiểm tra về biến đổi lưu lượng và chất lượng nước sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Lào Cai. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thanh tra tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Đồng Nai và triển khai trong quý III và đầu quý IV.

Thời gian tới, Cục tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Tài nguyên nước và tập trung xây dựng các quy trình vận hành liên hồ chứa nhất là quy trình vận hành liên hồ trong mùa cạn trên sông Hồng, sông Ba, sông Vu Gia – Thu Bồn.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, với khối lượng công việc khá lớn, trong đó có những nhiệm vụ mới, phức tạp nhưng được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị liên quan đã giúp Cục Quản lý tài nguyên nước hoàn thành chương trình công tác 6 tháng đầu năm; các đề án, dự án thuộc danh mục phải trình Bộ đều được Cục chuẩn bị, trình Bộ đúng tiến độ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của Cục QLTNN trong 6 tháng đầu năm, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Tuy nhiên, Lãnh đạo Cục cần chỉ đạo điều hành quyết liệt và thông suốt trong các mặt công tác của Cục. Đặc biệt, là việc rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục khi đã là Cục loại II (Theo Quyết định số 1223/QĐ-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 9/7/2010); thực hiện quy hoạch cán bộ trong các giai đoạn; xét tuyển viên chức thu hút người giỏi về làm việc tại Cục; cần tăng cường đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng chỉ đạo, Cục cần quán xuyến công việc toàn diện hơn nữa. Từ nay đến cuối năm, Cục cần tập trung các công việc hợp tác quốc tế, kế hoạch tài chính và công tác pháp chế. Cục cần đẩy nhanh tiến độ trong việc hoàn thành Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/100.000; Quy chế kiểm tra, nghiệm thu trong lĩnh vực tài nguyên nước; Đề án theo dõi, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước ở thượng nguồn lưu vực sông Mê Công và sông Hồng; Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước và sớm trình Bộ phê duyệt triển khai mạng lưới nguồn nước xuyên biên giới.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Vụ Pháp chế nghiên cứu đề xuất với Bộ Nội vụ việc thành lập phòng quản lý tài nguyên nước hoặc Chi cục Quản lý tài nguyên nước tại cấp tỉnh để triển khai tốt các công việc quản lý tài nguyên nước tại địa phương. Theo Thứ trưởng, công tác quản lý tài nguyên nước ở địa phương hết sức quan trọng trong chỉ đạo điều tra cơ bản, lập quy hoạch tài nguyên nước và thực hiện việc cấp phép tài nguyên nước ở địa phương.

(Theo DWRM)