Cấp nước an toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

capnuoc

(ĐCSVN) – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án chuẩn bị dự án “Cấp nước an toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Dự án trên được thực hiện tại Bộ Xây dựng và các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.

Các hợp phần của Dự án gồm: xây dựng các tài liệu cần thiết theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam cũng như nhà tài trợ cho hệ thống cấp nước vùng liên tỉnh (Giai đoạn 1); xây dựng các tài liệu cần thiết theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam cũng như nhà tài trợ cho hệ thống mạng lưới cấp nước Giai đoạn 1 như cải tạo và mở rộng mạng lưới đường ống phân phối chính, đường ống phân phối cấp 2 và các điểm đấu nối cấp nước.

Đồng thời, xây dựng khung thể chế áp dụng cho việc triển khai dự án đầu tư và quản lý vận hành các công trình dự án sau đầu tư: nghiên cứu đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện dự án, hình thức đầu tư dự án bao gồm cả vấn đề Chủ đầu tư dự án cũng như tổ chức quản lý vận hành hệ thống cấp nước vùng sau đầu tư; thiết kế mở rộng hệ thống cấp nước liên vùng cho Giai đoạn 2 như hỗ trợ triển khai công tác chuẩn bị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết cho Giai đoạn 2 để cấp nước cho các khu vực còn lại của dự án.

Mục tiêu chính nhằm lập báo cáo nghiên cứu, chuẩn bị cho Dự án “Cấp nước an toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, trong đó nghiên cứu xây dựng một hệ thống cấp nước đủ công suất, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt và sản xuất của các tỉnh, thành phía Tây Nam sông Hậu cho các giai đoạn phát triển đến năm 2025 và 2030 phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch chung xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo an ninh về cấp nước, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường./.

 (Theo dangcongsan.vn)