Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân

(TN&MT) – Những năm qua, C.ty CP cấp nước Điện Biên đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị cấp nước các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước. Đồng thời thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp nước, đảm bảo hoạt động cấp nước diễn ra thường xuyên và liên tục.

Ông Nguyễn Lệ Quế, Chủ tịch HĐQT, C.ty CP cấp nước Điện Biên, cho biết: Hiện nay, Công ty đang quản lý 6 nhà máy nước (nhà máy nước TP. Điện Biên Phủ, Mường Chà, Mường Lay, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa) và 1 trạm xử lý nước Mường Ảng. Cung cấp nước sinh hoạt cho trên 29.000 hộ dân trên địa toàn tỉnh, với sản lượng tiêu thụ đạt hơn 7 triệu m3, sản lượng nước thương phẩm đạt hơn 4,9 triệu m3. Đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của các hộ dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm cung ứng nước sạch sinh hoạt cho người dân, Công ty đã tăng cường công tác chỉ đạo đối với các bộ phận, đảm bảo cung cấp sản xuất phục vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước đối với khách hàng, không để tình trạng mất nước; chỉ đạo các phòng chức năng chuẩn bị vật tư khi có sự cố xảy ra khắc phục sự cố đáp ứng phục vụ nước sinh hoạt cho khách hàng.

           Nguồn nước đầu vào của Nhà máy nước TP. Điện Biên Phủ cơ bản ổn định.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng công tác cải tạo, nâng cấp các trạm cấp nước, thay thế, cải tạo triệt để mạng cấp nước cấp II + III trước đấy lắp bằng ống TTK, thay thế đồng hồ định kỳ, đồng hồ không đảm bảo cấp nước, các trang bị các thiết bị xét nghiệm nước hiện đại, nhằm kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước và nước đã qua xử lý của công ty để đảm bảo nước sạch được cấp đến các hộ dân. Ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và sản xuất.

Công tác vận hành, sửa chữa hệ thống được các đơn vị ứng trực hàng ngày, hàng giờ theo ca, kíp sản xuất, đảm bảo khắc phục kịp thời những hư hỏng về đường ống cũng như hệ thống cấp nước, không để ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước của người dân.

   Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên kiểm tra chất lượng nước đầu ra của Nhà máy nước
  1. Điện Biên Phủ.

Song song với mở rộng mạng lưới cung cấp nước, C.ty CP Cấp nước Điện Biên luôn quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng nguồn nước. Hàng năm, Công ty cũng đầu tư mua thiết bị hóa nghiệm, hóa chất thí nghiệm mẫu nước, tăng cường nhân lực cho hoạt động phân tích, đánh giá chất lượng nước, đồng thời chấp hành nghiêm túc việc gửi mẫu nước đầu vào và đầu ra đến các ngành chức năng để phân tích theo đúng quy định và quy chuẩn.

Thời gian qua, C.ty CP Cấp nước Điện Biên luôn đảm bảo cung cấp nước ổn định cho hàng nghìn hộ khách hàng, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng sống cho người dân và sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Điện Biên.