Công trình tín dụng cho vay cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn: Sáng kiến thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

 Bà Hạ Thanh Hằng, Chánh Văn phòng Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cho biết: Tại sự kiện bên lề cấp cao về việc rà soát tiến độ triển khai các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức, nhóm họp tại New York, Việt Nam đã được lựa chọn trình bày báo cáo điển hình về sáng kiến trong việc thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT. Việt Nam và các nhà tài trợ liên quan đã thống nhất lựa chọn Chương trình Tín dụng cho vay cấp nước và   VSMTNT thực hiện qua Ngân hàng Chính sách xã hội, vì đây là một chương trình đặc thù mang tính sáng kiến và đóng góp quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về cấp nước sạch và VSMTNT của Việt Nam.

Chương trình MTQG Nước sạch &VSMTNT của Việt nam được Chính phủ triển khai từ năm 1998 nhằm mục đích nâng cao độ bao phủ nước sạch và vệ sinh tại khu vực nông thôn. Để hỗ trợ Chương trình này, từ năm 2004, Chính phủ đã thực hiện Chương trình tín dụng cho vay cấp nước và VSMTNT thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi để các hộ gia đình xây mới/cải thiện công trình nước và vệ sinh gia đình, nhằm giảm bớt áp lực về ngân sách trợ cấp trực tiếp cho Chương trình MTQG và giúp tăng tỷ lệ tự đầu tư của các hộ gia đình nông thôn. Chương trình cho vay được thực hiện và tuân thủ theo các quy định kế toán, tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình của Chính phủ, có sự hỗ trợ tham gia của các tổ chức quần chúng (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…).
Chương trình MTQG Nước sạch &VSMTNT do Bộ Nông nghiệp & PTNT chủ trì, Bộ Y tế chịu trách nhiệm mảng vệ sinh, Bộ Giáo dục – Đào tạo chịu trách nhiệm về vệ sinh trường học. Chương trình MTQG được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ hòa đồng ngân sách (Australia, Đan Mạch, Hà Lan, Vương quốc Anh), các nhà tài trợ khác như UNICEF, WB, ADB, JICA và các tổ chức phi chính phủ.
Tính tới thời điểm này, chương trình tín dụng đã cho vay trên 3,5 triệu hộ và có đóng góp quan trọng vào việc đạt được mục tiêu thiên niên kỷ về nước và vệ sinh của Việt Nam.
(Theo Monre.gov.vn)