Công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2016: Quy hoạch cán bộ theo nguyên tắc động và nguyên tắc mở

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Trường Giang
Chiều 13/12, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển đã chủ trì Hội nghị Quán triệt công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2016. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. 

Hội nghị nhằm quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, các văn bản hướng dẫn để lãnh đạo các đơn vị thấy được tầm quan trọng công tác này, triển khai tốt tại đơn vị mình. Đồng thời, thống nhất công tác quy hoạch cán bộ là công tác quy hoạch tổng thể dài hạn tạo nguồn cán bộ, có tầm xa đáp ứng mục đích cả trước mắt và lâu dài.  

Đánh giá về công tác quy hoạch cán bộ trong 5 năm qua, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, nhìn chung các đơn vị đã làm tốt công tác này từ các khâu xây dựng, đào tạo, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ. “Phần lớn các đồng chí được bổ nhiệm là các đồng chí trong quy hoạch nguồn cán bộ”.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số đơn vị làm công tác quy hoạch chưa được tốt. Một số đơn vị hết nguồn quy hoạch, đơn vị còn nguồn thì lại không không bổ nhiệm được vì thiếu một số tiêu chuẩn, không đáp ứng được yêu cầu thực tế đề ra.

Để làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn 2011 – 2016, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý, các đơn vị cần xem khâu đánh giá cán bộ là tiền đề bắt buộc, gắn việc đánh giá cán bộ với công tác quy hoạch (kể cả đối với cán bộ nguồn và cán bộ đương chức). Bên cạnh đó, cần xem quy hoạch cán bộ gắn với công tác cán bộ. Điều đó thể hiện ở việc đánh giá, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ. Thứ trưởng đặc biệt lưu ý về nguyên tắc động và nguyên tắc mở trong quy hoạch cán bộ. “Người được đưa vào quy hoạch không nhất thiết ở trong đơn vị mà có thể ở ngoài đơn vị, một người có thể được quy hoạch vào 1 đến 2 vị trí. Đối với mỗi chức danh, các đơn vị cố gắng quy hoạch từ 2 đến 3 đồng chí”.

Trong công tác quy hoạch, cần đặc biệt lưu ý đến yếu tố độ tuổi và nữ giới, góp phần tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần có sự phân biệt giữa quy hoạch và bố trí cán bộ. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cũng đề nghị các đơn vị cần rà soát lại toàn bộ cơ cấu cán bộ.

Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ Tạ Đình Thi cũng đã hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền và đối tượng quy hoạch, thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng và thẩm quyền thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ được Quy định trong Hướng dẫn 322 của Ban cán sự Đảng bộ, Bộ TN&MT. Theo Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ Tạ Đình Thi, nguyên tắc quy hoạch cấp dưới là cơ sở để phát hiện quy hoạch cấp trên. Hàng năm các đơn vị cũng cần rà soát, sửa đổi và bổ sung quy hoạch.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)