Chủ động phòng chống ngập nước

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị chức năng chủ động trong công tác phòng chống ngập trong mùa mưa năm 2012 và các năm tiếp theo.

Theo đó, đối với các dự án chống ngập trọng điểm giai đoạn 2011 – 2015, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí cán bộ chuyên trách để chỉ đạo, theo dõi, giám sát trực tiếp, phân công rõ trách nhiệm của từng phòng ban, từng cá nhân phụ trách. Các chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát tiến độ, đảm bảo các công trình đạt chất lượng; xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm. Nếu cần thiết có thể quyết định đình chỉ và điều chuyển các nhà thầu vi phạm. Đối với các dự án khu dân cư mới, khu công nghiệp phải đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải tập trung. Các Sở – ngành, quận – huyện, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin truyền thông, các báo, đài có trách nhiệm tổ chức vận động, tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh đô thị, không xả xác, xà bần… ra kênh rạch.

Trong năm 2012, TP.HCM dự kiến xóa 10/31 điểm ngập còn lại và theo dõi, kiểm soát 39 điểm ngập do mưa đã được xóa, nhằm hạn chế tối đa tình trạng tái ngập và không để phát sinh điểm ngập mới kéo dài…

Ngoài ra, UBND TP. HCM cũng giao Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước chủ trì phối hợp với các Sở-ngành liên quan rà soát các dự án xây dựng bãi đổ bùn đã và đang được triển khai thực hiện; đề xuất xây dựng các bãi đổ bùn phục vụ nạo vét kênh rạch, cống thoát nước trên địa bàn TP; báo cáo UBND TP. trong tháng 5/2012.

 

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)