Chủ đề Ngày Ngày Nước thế giới qua từng năm

tt472Mỗi năm, Ngày Nước Thế giới lại nêu bật một khía cạnh cụ thể về nước. Chủ đề của Ngày Nước Thế giới các năm trước như sau: 2011 – Nước cho phát triển đô thị

2010 – Nước sạch cho một thế giới khỏe mạnh

2009 – Chia sẻ nguồn nước, Chia sẻ cơ hội

2008 – Năm Quốc tế về Vệ sinh

2007 – Đối phó với tình trạnh khan hiếm nước

2006 – Nước và Văn hóa

2005 – Nước cho cuộc sống 2005 – 2015

2004 – Nước và thiên tai

2003 – Nước cho tương lai

2002 – Nước để phát triển

2001 – Nước và sức khỏe

2000 – Nước cho thế kỷ 21

1999 – Mọi người đều ở “hạ lưu”

1998 – Nước ngầm – nguồn tài nguyên vô hình

1997 – Nước trên thế giới liệu có đủ?

1996 – Nước cho các thành phố đang khát

1995 – Nước và Phụ nữ

1994 – Chăm sóc tài nguyên nước là trách nhiệm của mọi người

(Theo DWRM)